egitimsen

egitimsen

Genel Mali Sekreterimiz Ahmet Karagöz, Şube Yürütme Kurulu üyelerimizle iş yerlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, “Öğretmen Dünyayı Değiştirir” ve “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” kampanyaları hakkında bilgilendirme ile 15 Aralık Adana bölge mitingine çağrı yapıldı.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, gülümseyen insanlar, iç mekan

 

Görüntünün olası içeriği: 6 kişi, iç mekan

 

Görüntünün olası içeriği: 7 kişi, gülümseyen insanlar, oturan insanlar ve iç mekan

23 Kasım 2018 Meşaleli Yürüyüşe Katılmama Dilekçe Örneği

23 Kasım 2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Meşaleli yürüyüşü için ismi bildirilen üyelerimizin Eğitim Sen Genel Merkezinin almış olduğu karar gereği (ANGARYA Yasağının ihlali) etkinliğe katılmak İSTEMEYENLER için hazırlanan dilekçeye şube web sitemizden ulaşabilirler. Dilekçe verip vermeme konusunda üyelerimiz özgür iradeleriyle hareket edeceklerdir.

 

 

 

 

 

….       OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…./....

 

Üyesi olduğum Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu 14.09.2018 tarih ve 54 sayılı kararının 1. Maddesinde, Anayasada ifade edilen angarya yasağının ihlali niteliğinde, sendikamız üyesi öğretmenlerin mesai saatleri dışında resen görevlendirildikleri hizmet içi eğitimlere, kurslara, seminerlere ve protokollere ve projelere bağlı olarak planlanan etkinliklere 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar katılmamaları kararı alınmıştır,

           

Bu karar uyarınca mesai saatleri dışındaki .. gün ve ... sayılı yazıyla tarafıma tebliğ ettiğiniz 23.11.2018 tarihindeki istasyon meydanındaki meşaleli yürüyüş etkinliğine katılmayacağımdan gerekli önlemlerin alınmasını arz ederim.

 

                                                                                             

…./11/2018

Ad-Soyadı

 

EK

Eğitim Sen Genel Merkez Karar Örneği

 

 

Mustafa Kemal Atatürk’ü Ölümünün 79. Yılında Saygıyla Anıyoruz!

Mustafa Kemal Atatürk’ü Ölümünün 80. Yılında Saygıyla Anıyoruz!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün üzerinden 80 yıl geçti. Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yumduğu günden bu yana dünyada ve Türkiye’de yaşananlar, dört bir yanında gerçekleşen savaşlar, çatışmalar ve katliamlar, O’nun yıllar önce söylediği “Yurtta barış, dünyada barış” sözünün özellikle günümüz açısından ne kadar doğru ve güncel olduğunu göstermektedir.

Kurtuluş savaşında yan yana, omuz omuza mücadele eden, emperyalistlerin Türkiye’den kovulması için canını veren farklı inanç ve kimliklerden Türkiye halkları, iktidarın kışkırtma ve kutuplaştırma girişimleri doğrultusunda birbirine düşman haline getirilmeye çalışılıyor.

Eğitimde ve bilimde ırkçı-gerici uygulamaların etkisini arttırdığı, çocuk ve kadın haklarının saldırı altında olduğu, devlet eliyle inanç istismarı yapılarak laikliğe ve laik yaşama açıkça meydan okunduğu, okullardan başlayarak toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların yaşandığı günümüz koşullarında, hayatı boyunca aydınlanmadan ve bilimden yana tutumuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında saygıyla anıyoruz.

“OHAL İNCELEME KOMİSYONU LAĞVEDİLİP

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATILSIN”

Görüntünün olası içeriği: 16 kişi, gülümseyen insanlar, ayakta duran insanlar ve açık hava

BASINA ve KAMUOYUNA

OHAL Döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle binlerce devlet memuru savunma hakkı dahi verilmeden görevden alınmıştır. Geçen süre zarfında yürütülen mücadeleler sonucu OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuş ancak bugüne kadar yeterli bir çalışma yürütülmemiştir.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu çalışma usul ve esasları doğrultusunda incelediği ve incelemekte olduğu dosyaların hiç birinde başvurucular halen ne ile suçlandıklarını bilmemektedirler. Bu hali ile komisyonun varlığı uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan savunma ve adil yargılanma hakkına engel teşkil etmektedir

KAMU EMEKÇİLERİ GÖREVLERİNe İADE EDİLMELİ

OHAL komisyonunun hiçbir yargı niteliği yoktur. 2 yıldır çalışan komisyon 36 bin dosyayı inceleyerek sadece iki bin kamu emekçisinin iadesini yapmıştır. Mahkeme süreçlerinin önünde en büyük engel olan OHAL komisyonudur.

İhraçlara ilişkin başvuruları ele alması ve sonuçlandırması dosya yoğunluğundan ötürü yılları bulmakta, mağduriyet sürelerini uzatan bir hale bürünmektedir. Komisyonca itirazları hakkında olumlu karar verilen kişilere bile tam bir onarım ve tazminat garantisi yoktur. Komisyona başvuru yapan başvurucuların dosyalarının hangi aşamada olduğuna ve içeriğine dair karar açıklanana kadar herhangi bir bilgi alınamıyor. Bu anlamıyla OHAL İnceleme Komisyonunun karar vermiş olduğu dosyalar da dâhil olmak üzere hiçbir aşamada açık ve şeffaf bir faaliyet yürütmemektedir.

Bu gerekçelerle, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun lağvedilerek, ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesi ile sosyal, ekonomik ve özlük haklarının tam tazmini için Cumhurbaşkanına faks eylemi ile itirazlarımızı bir kez daha iletiyoruz.

Biz mücadele edeceğimizi, asla biat etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

 

 

KESK Adana Şubeler Platformu

İrfan DOĞAN

Eğitim Sen Adana Şube Başkanı