On 09 Kasım 2018

Haydi Mitinge

‘BARIŞA, EŞİTLİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ’ ŞİARI İLE 3. KADIN KURULTAYIMIZI DÜZENLİYORUZ Eğitim emekçisi kadınların…
Mengüşoğlu - Nutku Anısına TÜRKİYE’DE FELSEFİ ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 12-13 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi,…
On 14 Nisan 2015

Haydi, 1 Mayıs’a!

İŞ GÜVENCESİ, EŞİTLİK, BARIŞ, ADALET, DEMOKRASİ, İNSANCA VE ÖZGÜRCE BİR YAŞAM İÇİN, Haydi, 1…
FiLM MOR FESTİVAL "Kadınların Sineması, Kadınların Direnişi, Direnişin Sineması" 18-19 Nisan Seyhan Belediyesi Yaşar…
Nöbet Sorumluluğu Fazla Mesai Olarak Tanımlanarak Ücretlendirilmeli ve Her Türlü Ek Ödeme Temel Ücrete…