egitimsen

egitimsen

17 Şubat 2016 Tarihinde Şube Örgütlenme Komisyonu 3. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Toplantıda 23 Kasım 2015 - 17 Şubat 2016 tarihleri arasında 350 İşyerinde 657'de yapılması düşünülen değişiklikler, İş güvencemiz, Performans, Esnek Çalışma, Ödünç memurluk, TİS aldatmacası, nöbet, kılık kıyafet eylemimiz, kadın sorunu v.s. konularında bilgilendirme toplantılarının yapıldığı bilgisi aktırıldı.

Önümüzdeki süreçte işyeri ziyaretlerimizde; iş güvencesine yönelik saldırılar, baskı, sürgün ve soruşturmalar, mesleki ve özlük sorunlar, yükseköğretimin sorunları ve İLKSAN’a yönelik çalışmalar başta olmak üzere eğitim öğretim sorunları ele alınarak değerlendirildi.

Komisyon çalışmaları tüm işyerleri ziyaret edilene kadar artan çaba ve gayretlerle devam edecektir. Katkı sunan komisyon üyelerinin ellerine ve yüreklerine sağlık. 

Komisyon çalışmalarına katılmak isteyen arkadaşlar Örgütlenme Sekreterimiz Erdal KARABULUT ile iletişime geçebilirler.

 

Erdal KARABULUT

Şube Örgütlenme ve Yüksek Öğretim Sekreteri

 

Bilişim Şerhi

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesini aşağıdaki şerh ile imzalıyoruz.

Şube Yürütme Kurulu

"Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesindeki bilgiler kişi güvenliği ve özel hayatın gizliliğini ihlal kapsamında değerlendirilebileceği ve okulda tarafıma tahsisi edilen şifre veya şifreler yüksek güvenlikli ve erişimi başkaları tarafından ulaşılamaz veri tabanı olmadığından hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmiyorum."

 

 

10 Ekim 2015 Ankara katliamının üzerinden 4 ay geçti. KESK, DİSK, TMMOB ve Adana Tabip Odası öncülüğündeki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne yönelik Ankara katliamının 4'üncü ayında Adana Gar Önünde yaşamlarını yitiren Barış Karanfillerimizin aileleri, KESK -DİSK-TMMOB-Adana Tabipler Odası ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.
"Katilleri tanıyoruz! Unutturmayacağız" pankartı açılırken, katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı, "Yaşasın halkların kardeşliği" sloganları atıldı.

AKP’nin eğitimi dinselleştirme politikaları hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, gönderdiği bir yazı ile müdürlerden, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin seçmeli derslerini belirlemeleri aşamasında 2. dönem öğretmenler kurulunda ivedilikle konuyu gündeme almasını, sınıf öğretmenlerinden de öğrencilerin ortaokullarda okutulacak Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Din Bilgileri gibi seçmeli derslere teşvik edilmesini istemişti.

Başka bir örnek ise Kilis’ten geldi. Kilis’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlattığı afişlerde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli dersler olarak din derslerini seçmesini istemektedir. Bu da  sosyal medya mesajları ile paylaşılmaktadır. Bu durumun açık ifadesi, seçmeli adı altındaki din derslerinin fiilen zorunlu hale getirilmesi, idarenin tüm gücünü bu doğrultuda seferber etmesidir. Buradan soruyoruz; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlerinin öncelikli görevi öğrencilerin bu dersleri almasını sağlamak mıdır? Diğer dersleri seçecek öğrenci ve veliler Milli Eğitim nezdinde değersiz mi görülmektedir? Diğer derslere gerek yok mudur? Yapılan suç değil midir? Milli Eğitim Bakanlığı bu zorlamalar karşısında ne yapmaktadır?

IMG_1377

Son olarak ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gönderdiği bir yazı ile 3 günlük seminere katılım çağrısı yaptı. Seminerin 5 Şubat Cuma günü yapılacak olan oturumunun başlığı “İnsan Yetiştirme Modelimiz”, semineri verecek kişi ise Aydın İl Müfütüsü Ömer Kocaoğlu, seminere katılacak kişiler ise Aydın ili genelindeki İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri olarak duyuruldu.

IMG_1376

Yürütülen bu uygulamalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin dinselleştirilmesi yönünde dört koldan yoğun bir gayret içerisinde olduğunu göstermektedir. AKP, eğitimin temel ilkelerini, laikliği, dolayısıyla Türkiye’deki farklı inanç gruplarını, eşit yurttaşlık ilkesini yok sayarak üstlendiği toplum mühendisliğinin gereklerini hızla yerine getirmektedir. Belirtmek isteriz ki bu politikaların ardındaki temel arzu, tek tip toplum yaratma arzusudur. Bu arzu doğrultusunda devletin tüm imkanları seferber edilmekte; çocuklarımız, “işçiler güzel öldü” diyen, “grev yapmak caiz değildir” düşüncesiyle harmanlanan, farklı inanç gruplarını yok sayan ya da farklılıklar arasında eşitsiz bir ilişki kuran, cinsiyet ayrımcılığını derinleştiren, kısaca AKP’nin 2023 vizyonu doğrultusunda şekillendirilen bir “maneviyat” dünyasının içine çekilmek istenmektedir.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki, bunun adı tek başına inanç sömürüsü değildir! Bunun adı, Milli Eğitim Bakanlığı eliyle 2023 vizyonlu bir “dindar profili” yaratma projesidir! Dolayısıyla eğitimin bilimsel ilkelerden uzaklaştırılarak dinsel referanslarla örgütlenmesinin en önemli nedenlerinden birisi budur! Ancak bilinmelidir ki, siyasi iktidarın tek tip toplum arzusunun önünde engel olduğu düşünülen insanlara yaşattığı zulüm ve ayrımcılık,  bu arzunun önüne geçecek bir gücü de büyütmektedir. Bu topraklarda, tüm farklılıkların eşitçe  ve yan yana yaşayabileceği, demokrasinin ve hukukun herkes için işleyeceği, çağın gerekleri üzerinden tüm çocukların eğitim hakkından eşitçe yararlanabileceği güne ve çocuklarımızı AKP’nin dayatmalarından kurtarana kadar mücadeleye ve doğruları söylemeye devam edeceğiz.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan Çukurova Üniversitesinde görev yapan akademisyen üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Taylan KOÇ ve Yrd. Doç. Dr. Esengül AYYILDIZ'a üniversite rektörlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Akademisyenlerimizin, savunma ve ifadeleri alınırken yanlarında yer alan Adana Baro Başkanı Av. Çıtırık ve yönetim kuruluna, Şube Yürütme Kurulu olarak teşekkür ederiz.

 

 

Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalarını tarihsel boyutlarıyla irdeleyerek görünür kılmak, çözüm önerileri geliştirmek, sendikal politikaların bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımız aynı zamanda sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmeyi hedeflemek için kadın kurultayına yönelik Çukurova Üniversitesinde kadın üyelerimiz ile bir araya geldik kurultaya yönelik yaptığımız toplantıda kurultay ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 

Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalarını tarihsel boyutlarıyla irdeleyerek görünür kılmak, çözüm önerileri geliştirmek, sendikal politikaların bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımız aynı zamanda sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmeyi hedeflemek için kadın kurultayına yönelik Çukurova Üniversitesinde kadın üyelerimiz ile bir araya geldik kurultaya yönelik yaptığımız toplantıda kurultay ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 

‘BARIŞA, EŞİTLİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ’ ŞİARI İLE 3. KADIN KURULTAYIMIZI DÜZENLİYORUZ


Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalarını tarihsel boyutlarıyla irdeleyerek görünür kılmak, çözüm önerileri geliştirmek, sendikal politikaların bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımız aynı zamanda sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
Kadın hareketine dinamizm ve enerji katacak olan kurultayımızın, kadınların duruşunu güçlendireceğine inanıyoruz. Susturulmaya, geri plana itilmeye, kimliksizleştirilmeye çalışılan kadınların söz söyleme, karar alma ve alınan kararlara sahip çıkma gücünü geliştirecektir. Kurultayımızın, sendikamızın “Cinsiyet Eşitliği” politikalarının netleşmesi ve bütün örgüt tarafından benimsenerek yaşama geçirilmesi yönünde büyük bir dönüşüm sürecinin başlatıcısı olacağına inanıyoruz. 
Kurultayımızın Hazırlık Aşaması
‘Barışa, Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyoruz’ şiarıyla startını verdiğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımızı 26-27-28 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştireceğiz.
14.11.2015 tarihinde Şube Kadın Sekreterleri toplantısında, Şube Kadın Meclisleri ve web sitesinden yapılan anket sonuçları üzerinden gelen konu başlığı önerileri doğrultusunda Kurultay konu başlıklarının taslağını belirledik. Ardından 03.12.2015 tarihinde Merkez Düzenleme Kurulu toplantısında ortaklaştırdığımız ve aşağıda listesini verdiğimiz altı konu başlığıyla kurultayımızın gündemini belirledik.
Şubelerimizde; Kadın Sekreterliğine bağlı Şube Kadın Meclisleri 6(altı) ana başlık üzerinde yoğunlaşarak Kurultaya yönelik tebliğler hazırlayacaktır. Önemli olan seçilen konu hakkında kapsamlı araştırmaların yapılarak bilimsel ve kapsamlı bir tebliğin hazırlanmasıdır. 
Yapılacak araştırmalar farklı bilimsel kaynaklarla birlikte, alan araştırmaları, anket, forum, söyleşi vb. etkinlikler şeklinde olması kurultayımıza büyük bir zenginlik katacaktır. 
Şubelerimizin tebliğ hazırlamaları 01.07.2016 tarihine kadar sürdürülecektir. Hazırlanan tebliğlere, 15.07.2016-30.07.2016 tarihleri arasında Şubelerimizde düzenlenecek “Şube Forumlarıyla” son şekli verilerek Genel Merkezimize iletilecektir. 
Merkez Düzenleme Komisyonumuz, elimize ulaşan farklı konu başlıklarına ilişkin tebliğleri birleştirerek, sonuç raporları taslağını hazırlayacaktır. Daha sonra bu taslaklar, tekrar delegelerimize gönderilecektir. 
Şubelerimizdeki kurultay hazırlık komisyonları, hazırlanan taslak üzerinde yoğunlaşarak oluşturacakları görüş, öneri ve eleştirileri doğrultusunda raporları değerlendirerek, Merkezi Kurultayda sunacaklar. Böylece kurultayımızda hedeflenen temel politikalar belirlenecektir. 
Akademisyen üyelerimizin ve uluslararası sendika temsilcilerinin sunacakları tebliğleri ayrıca değerlendireceğiz. Kurultay sonuçlarını daha sonra kitap halinde basacağız. 
Ayrıca bağımsız kadın örgütleri temsilcileri, sendika ve siyasal parti temsilcisi kadınların kurultayımıza katılımlarını sağlamak için çağrıda bulunacağız.

EĞİTİM SEN 3. KADIN KURULTAYI 
ŞİAR: ‘Barışa, Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyoruz’
KONU BAŞLIKLARI
1) Sendikal Mücadelede Kadın
- Eğitim ve bilim emekçisi kadınların dayanışma deneyimleri ve mesleki pratikler.
- Eğitim ve bilim emekçisi kadınların örgütlenme sorunları ve sendikal mücadeleye katılımı 
- Sendikalarda cinsiyet temelinde eşit temsiliyet
- Sendika içi erkek egemenliği 

2) Eğitim politikaları, Laiklik, Ayrımcılık ve cinsiyetçilik
- 4+4+4 sitemi uygulamalarında kız çocukları açısından ortaya çıkan sonuçlar
- Eğitimde muhafazakar politikalar ve sonuçları 
- “Karma eğitim” ve pratikteki sorunlar
- Anadilinde eğitimin kadın perspektifinden değerlendirilmesi
- Öğretim programlarındaki cinsiyetçilik ve ayrımcılık
- Göçmen çocukların eğitimde yaşadığı sorunlar
- Cinsel yönelimi farklı öğrencilerin eğitim deneyimleri: Sorunlar ve çözüm önerileri

3) Yükseköğretimde Kadın
- Üniversite mekanının cinsiyeti
- Üniversitelerde cinsiyet eşitlikçi yapılar ve uygulamalar (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, kadın çalışmaları birimleri, vb.)
- YÖK’te “cinsiyet duyarlı” yapıların (‘Akademide kadın çalışmaları ve sorunları birimi’) cinsiyeti
- Üniversitede cinsel saldırı ve taciz
- Akademik faaliyetlerde kadın
- Kadın bilimi (jinoloji)

4) Kadın Emeği ve İstihdamı
- Ücretli kadın emeği
- Özel istihdam büroları ve kadınlar
- Ev içi emek
- Engelli, yaşlı ve çocuk bakımında devlet desteğinin kadınlar açısından sonuçları 
- Mevsimlik tarım işçisi kadınlar

5) Göç- Savaş- Barış Bağlamında Kadın
- Savaş ve çatışma sürecinde kadın emeği
- Savaş koşullarında kadına yönelik şiddetin aldığı biçim ve boyutlar
- Savaş ve travmanın sağaltımı için geliştirilecek yaklaşımlar
- Göçmen kadınların toplumsal yaşamdaki yeri
- Barış mücadelesinde kadınların rolü

6) Kadına Yönelik Şiddet
- Kadına yönelik şiddet, hukuk ve alternatif yönelimler
- Kadına yönelik şiddetin yükselişinde Popüler kültürün rolü
- Mobing
- Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri 
- Kadına yönelik şiddetin artmasının toplumsal-iktisadi ve siyasal nedenleri