Değerli Basın ve Kamuoyuna Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının 02 Haziran 2012 Cumartesi günü…
2012/2957 sayılı ”Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ve Kararnameye ilişkin…
Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun "Kendi Yarattığınız Sorunu Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerini Mağdur Ederek…
12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim…