Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun "Kendi Yarattığınız Sorunu Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerini Mağdur Ederek…
12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim…