Yer Değiştirmelerde 31 Mayıs Tarihinin Esas Alınması ile İlgili Açıklama Özel

12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleriyle, ilk kez, bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personele il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanınmış, bu personelin yer değiştirmeleri kısmen de olsa objektif kurallara bağlanmıştır. Bu yönetmelik öğretmenleri kapsamamaktadır.

Bu Yönetmeliğin 32/1 maddesi uyarınca; Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içerisinde yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

Bu Yönetmeliğin 33/1 maddesi uyarınca da; Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 30 Hazirantarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilecektir.

6 Mayıs 2010 gün ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 25 ve devamı maddelerinde isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler, 35 ve devamı maddelerinde de özür grubuna bağlı yer değiştirmeler düzenlenmiştir. Bu yönetmelik ise yalnızca öğretmenleri kapsamaktadır.

Bu Yönetmeliğin 25/3 maddesi uyarınca; İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler, isteğe bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Yönetmeliğin 28/1 maddesi uyarınca zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde de 15 Eylül tarihi esas alınacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`nce, "Taşra Teşkilatı Personelinin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği" konusunda 28 Nisan 2014 gün ve 1685855 sayılı duyuru yayımlanmıştır. Buna göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunmayan MEB Taşra teşkilatı personelinden 31 Mayıs tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduranlar il içerisinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu duyuru öğretmenleri ilgilendirmemektedir.

Sendikamız uzun yıllar, öğretmenler dışındaki eğitim ve bilim emekçilerinin de yer değiştirme işlemlerinin bir kurala ve takvime bağlanmasını savunmuş, bu konuda atılacak adımları destekleyeceğini dile getirmiştir. Sendikamız, bu yıl ilk kez uygulanacak yer değiştirmelerin objektif yöntemlerle, adil ve hakkaniyete uygun biçimde yerine getirilip getirilmediğini, eğitim ve bilim emekçilerinin yer değiştirme sorunlarının çözülüp çözülmediğini yakından izleyecektir.

 
Okunma 1155 defa