18.07.2012 günü yayımlanan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu’nun iptali için dava açtık. 26.07.2012…
Basına ve Kamuoyuna Eğitim emekçilerine yönelik şiddet olaylarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.…
“Kürtaj tartışması”, gündemin ilk sıralarına yerleşti. Doğrudan bedenimize ve kimliğimize yönelik bu saldırgan tutumla,…
Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın Eğitimde Yaşanan Sorunları Çözmek Yerine Eğitim ve Bilim Emekçilerinin…
Değerli Basın ve Kamuoyuna Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının 02 Haziran 2012 Cumartesi günü…
2012/2957 sayılı ”Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ve Kararnameye ilişkin…
Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu'nun "Kendi Yarattığınız Sorunu Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerini Mağdur Ederek…
12 Ekim 2013 gün ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim…