2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Sonunda Eğitimin Sorunları Acil Çözüm Bekliyor!Okul öncesi, ilkokul,…
Mitinge Katılacakların Perşembe Akşamına Kadar Sendikaya İsimlerini Bildirmeleri Önemlidir. KESK - DİSK - TMMOB…
YALANA TALANA YOLSUZLUĞA HAYIR! 26 Aralık'ta Yalana, Talana ve Yolsuzluğa Hayır Yürüyüşümüze Polis Saldırmıştır.…
Bizler, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bağımsızlığın, savaşsız ve sömürüsüz bir yaşamın savunucuları milyonlar olarak, 19…
Kuruluşumuzun 18.Yılında Emek Ve Demokrasi Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz! Demokrasiye, özgürlüğe, kardeşliğe, barışa ve eşitliğe…
Değerli Basın ve Kamuoyuna; AKP hükümetinin neoliberal, gerici-muhafazakar, baskıcı, otoriter uygulamalarının sıklaştığı bir dönemden…
Eğitim Sen olarak "Mesleğimize, Onurumuza, İnsanca Yaşam Hakkımıza, Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin" 23 Kasım…
Değerli Basın ve Kamuoyuna; Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri…
Eğitim Sen Adana Şube meclis toplantısı 16 Kasım 2013 tarihinde şube binasında işyeri temsilcileri…
Türkiye’de başta eğitim hakkı olmak üzere, en temel insan hakları ve özgürlükler yok sayılmakta,…