Tarihe Göre Filtrelenen Öğeler Salı, 19 Mart 2019

AÇIĞA ALINIP VEYA İHRAÇ EDİLDİKTEN  SONRA GÖREVE BAŞLAYANLARIN EK DERS VE HAZIRLIK ÖDENEĞİ

2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılında görevden uzaklaştırılıp sonrasında görevine başlatılan yada Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ihraç edilip yine KHK’ler veya Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu kararı ile göreve iade olunan üyelerimizin göreve başlama sonrasında ekonomik ve özlük kayıplarının tam karşılanmadığı bilinmektedir.

Görevden uzaklaştırılıp yeniden göreve başlayanlara, açıkta kaldıkları sürelerin 1/3 oranında aylıklarından yapılan kesintileri; KHK’lar ile ihraç edilip yine KHK hükümleri gereği iade olunan veya Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonunca göreve iade olunanlara ise sadece ihraç edildikleri döneme tekabül eden maaşları ödenmektedir. Bu nedenle üyelerimizi temsilen Sendikamızın açtığı davalarda bazı Mahkemeler,  ek ders ücretlerinin ve eksik ödenen Eğitim-Öğretime Hazırlık ödeneğinin yasal faizi ile ödenmesine karar vermiştir.

Mahkeme kararları sonrası, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne) gönderdiği yazıda özetle; açığa alınıp göreve iade edilenlerin sayıca çok olması, davaların idare aleyhine sonuçlanması halinde idarenin yüklü miktarda yargılama giderleri ve avukatlık ücreti ödemekle karşı karşıya kalacağı öngörüsü ile mahkeme kararları gerekçesi doğrultusunda işlem tesis edilebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, anılan dönemde görevden uzaklaştırılan ve göreve başlatılan; KHK’lar ile ihraç edilip iade olunan üyelerimizin, açıkta ve ihraçta geçen sürelere ilişkin ödenmeyen veya eksik ödenen eğitim - öğretim yılına hazırlık ödenekleri ile ek ders ücretlerinin yasal faizi ile ödenmesini idarelerden ekte sunulan dilekçe ve eki belgelerle talep etmeleri gerekmektedir.

 

Açığa alınıp göreve başlatılanlar için dilekçe örneği İndirmek İçin tıklayın

İhraçlar için dilekçe örneği  İndirmek İçin tıklayın

EK DERS İSTİNAF Mahkeme Karar Örneği İndirmek İçin tıklayın

EK DERS KARAR Mahkeme Karar Örneği İndirmek İçin tıklayın

Hazırlık Ödeneği Karar Örneği İndirmek İçin tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mütalaası