Kadın Sekreterliği

Kadın Sekreterliği (21)

Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalarını tarihsel boyutlarıyla irdeleyerek görünür kılmak, çözüm önerileri geliştirmek, sendikal politikaların bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımız aynı zamanda sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmeyi hedeflemek için kadın kurultayına yönelik Çukurova Üniversitesinde kadın üyelerimiz ile bir araya geldik kurultaya yönelik yaptığımız toplantıda kurultay ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 

Salı, 24 Şubat 2015 17:36

8 Mart

Yazan

(8martafişi).jpg görüntüleniyor

Bundan 157 yıl önce “günde 8 saat çalışma, eşit işe eşit ücret ve insanca yaşam koşulları” talepleriyle başlayan kadınların direnişi, 8 Mart Kadınların Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’ ne yaklaştığımız bu günlerde de geçerliliğini koruyor. Çünkü kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın emeğinin her geçen gün daha da değersizleştiği ve bir o kadar da sömürüldüğü, kadın bedeni üzerinde ki muhafazakar gerici politikalarla yaratılmak istenen yaşam biçiminin dayatıldığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiği, homofobik söylem ve nefret cinayetlerinin durmak bilmediği bu süreçte kadınların ve Lgbti’ lerin  dayanaşarak mücadele etmesi her geçen gün daha da önem kazanıyor.

15.02.2013 Cumartesi Eğitim Sen Adana Şube Kadın Komisyonu adına düzenlenen "Kadın Emeği ve Güvencesizlik Çalıştayı" Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi toplantı salonunda gerçekleşti.
Şube Kadın Sekreteri Esra Arslan ve Şube Başkanı Kamuran Karaca'nın açılış konuşmalarının ardından Ç.Ü. Tıp Fakultesinden Prof.Dr.Gülseren Ağrıdağ'ın "Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyetçi İşbölümü "konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından sözü alan Mersin üni. İİBF İşletme bölümünden Prof.Dr. Ayşegül Yilgör "Kadın Emeği ve Güvencesizlik" üzerine katkıda bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele etkinlikleri kapsamında Eğitim Sen Adana Şube Kadın Komisyonunun  düzenlediği panel 30 Kasım 2013 Cumartesi günü Türk İş toplantı salonunda gerçekleştirildi.

BASINA VE KAMUOYUNA

1960 yılı 25 Kasım’ında Dominik Cumhuriyeti’nin kuzey bölgesinde bir uçurumun dibinde üç kadının cesedi bulundu. Bunlar Mirabel kız kardeşlerdi. Mirabel kardeşler ülkelerinde diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesi verdikleri için defalarca hapsedildiler ve en son da gizli polis tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayıp öldürüldüler. 25 Kasım Mirabel kardeşlerin anısına “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” ilan edildi.

Cuma, 11 Temmuz 2014 14:27

"Annem Barış İstiyor"

Yazan

16 Kasım 2013 Cumartesi Sendika binasında

"Annem Barış İstiyor" Film Gösterimi ve Söyleşi gerçekleştirildi.

Eğitim Sen Adana Şube Kadın Sekreterliği olarak; kadınların ailede, toplumsal yaşamda, iş yerinde ve sendikada maruz kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için yıllardır mücadele vermekteyiz. Sendikamızın toplumsal cinsiyet duyarlılığının ve kadın eğitim ve bilim emekçilerinin katılımının arttırılmasına yönelik hazırladığımız 2013-2014 yıllık çalışma takvimimizi bütün üyelerimizle paylaşmak ve birlikte yaşama geçirmek için gerçekleştirdiğimiz tanışma ve dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Anneler günü bu yıl da ülkemizde ve dünyada kadınların eşitsizlikler, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarının üzerini örten ve aslında kadına biçilen rolleri pekiştiren bir tüketim günü olarak kutlanıyor. Başbakanın kadınlardan talep ettiği çocuk sayısı her geçen gün artar, hükümet kürtajı yasaklamak için fırsat kollarken yoksulluğu, kadın ve çocuk yoksulluğunu derinleştirecek politikaları hayata geçirmekten geri durulmamaktadır. Kadının birey olarak değil aile içinde değer gördüğü bu bakış açısı, "hanım kardeşlere" ne güvenceli/düzenli bir işi ne de çocuğunu bırakabileceği nitelikli parasız kreşi layık görmektedir.