RİSK ALTINDAYIZ, AŞI İSTİYORUZ! Özel

Korona virüs salgını toplumsal yaşamı alt üst etti. En çokta kamu kurumlarının işleyişini ve hizmet akışını bozdu. Bu toplumsal kurumların başında okullar gelmektedir. Okullar bir yıl boyunca yüz yüze eğitim yapamadılar. Bu durumun asıl sorumlusu pandemi değil gerekli tedbirleri alamayan/almayan MEB yetkileridir. Bu süreçte uzaktan yapılmak istenen eğitimde birçok eşitsizliklere de tanık olduk. İnterneti, tableti, bilgisayarı olmayan yoksul emekçi aile çocukları eğitimin dışında kaldı. Parası olanın eğitiminin aksamadığına da tanıklık ettik.

 

Sendikamızın eğitim kurumlarında gerekli tedbirlerin alınması ve eğitim emekçilerinin tamamının aşılanması yönündeki talepleri dikkate alınmamış, okullar gerekli önlemler alınmadan açılmıştır. Eğitim Sen olarak bugüne kadar yaptığımız bütün girişimler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na acil aşılama ile ilgili olarak yaptığımız başvurulara verilen cevaplar, eğitim emekçilerinin aşılanmasına yönelik ciddi bir adımın atılmadığını ve buna dair sağlıklı bir planlamanın da olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Covid-19 pandemisi kısıtlamalarının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamının oluşması için; yeni öğretmen atamasının yapılması, ek dersliklerin açılması/yapılması, yardımcı personel istihdamının sağlanması, her okula bir sağlık personelinin atanması, her okula yeterli miktarda hijyen malzemesi gönderilmesi, ücretsiz maske dağıtılması, eğitime ek bütçe ayrılması ve 2021 bütçesinde eğitime ayrılan payın artırılması taleplerimizin hiç biri karşılanmamış tam tersi uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,

Salgınla mücadele etmenin bir yolu da aşılanma olduğunu biliyoruz. Aşıyla ilgili Adana ilinde geldiğimiz nokta şudur.

Adana ilinde öğretmen arkadaşlarımız aşıdan umudunu kesmiş bulunmaktadır. Sayın bakanın şubat ayının son haftasında öğretmenlerimizin birinci doz aşısı bitecek demişti. Mart ayının sonlarına geldik. Halen birinci doz aşı yapılmadı. Adana ilinde köy okulları tam gün, merkeze bağlı okullarda ise 2 Mart tarihinden itibaren seyreltilmiş sınıflarla dört gün yüz yüze eğitim öğretime devam ediyor. Okulları ziyaret ettiğimizde Okul idarecilerinin ve eğitim emekçisi arkadaşlarımız bizlere aşıdan umutlarını kestiklerini söylemekteler. Ödenek eksikliğine rağmen salgına karşı kendi önlemlerini aldıklarını, kendi yöntemlerini geliştirdiklerini ifade etmektedirler. Birçok eğitim emekçisi arkadaşımızın okullara ve sınıflara kendi imkanlarıyla hijyen malzemesi ve maske getirdiklerine tanıklık ettik. Adana’da okullarımız kendi olanaklarıyla salgınla mücadele etmektedir.

Yine bütün uyarılarımıza karşın liselerde yüz yüze sınavlar yapılmış, öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı tehlikeye atılmıştır. Ayrıca yapılan sınavların ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun olmadığını da söylemiştik. Aldığımız bilgiler şu yöndedir. Öğrencilerimiz hiç olmadığı kadar yapılan bu sınavlarda başarısız olmuşlardır. Pedagojik ilkelere uygun olmayan bu sınavların iptal edilmesi gerekir.

Yine Eğitim Sen olarak, Adana ilinde okullarda görülen vaka sayılarını ve bu vakalara göre okullarda pandemiyle ilgili gerekli tedbirlerinin alınıp alınmadığını takip ediyoruz. Ne yazık ki sanki birileri ‘’vakalarla ilgili bilgileri dışarı sızdırmayın’’ demiş gibi bilgi edinmede zorlanıyoruz. Halk sağlığını derinden etkilemiş bu salgının halktan saklanmasını doğru bulmuyoruz. Adana Milli Eğitim Müdürlüğü okullarda görülen vaka sayılarını ve aldıkları tedbirleri her gün kamuoyuyla paylaşmalıdır. 

 Öğretmenlerin, öğrencilerin, eğitim kurumlarında görev yapan yardımcı hizmetli, memur, idari ve teknik personelin, ailelerin ve toplumun sağlıklı yaşam hakkı iktidarın yanlış politikaları nedeniyle açık tehdit altındadır.

Salgın hastalıktan korunmak, en azından hafif atlatabilmek için iki doz aşının yapılması ve bağışıklık sağlanması için belirli bir sürenin geçmesi zorunludur. Sonradan telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerin oluşmaması için; her iki doz aşının bir an önce yapılmasını talep ediyor, ortaya çıkabilecek olumsuzluklar için şimdiden yetkilileri uyarıyoruz.

Toplum sağlığı için, eğitim hakkı için, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için aşı istiyoruz! 

Eğitim Sen Adana Şube Yönetim Kurulu Adına

Hüseyin Kaya

Başkan

Okunma 606 defa