İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ÜRETECEĞİMİZ YENİ BİR TOPLUMSAL DÜZENİ EMEK VE BİLİMLE KURACAĞIZ! Bizler bu…
Bugün “çarklar dönsün” diye yüzbinlerce işçiyi, yeterli tedbirleri almadan fabrikalarda, inşaatlarda, marketlerde, kargo şirketlerinde,…
Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir: Savaş, ekonomik kriz,…
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan Adana Tabip Odası ve Çukurova Öğretim Elemanları Derneği…
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin…
İHD’nin çağırısı ile başlatılan barış nöbeti Adana’da İnönü Parkı’nda gerçekleştirildi. “Barış için nöbetteyiz” dövizleri…
Büro Emekçileri Adana Şubesi Memur Sen ile Hükümet arasında imzalanan ilke altı ay için…
Bağlı sendikamız ESM’nin başvurusu üzerine dün (25 Aralık) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülerek iptal edilen Emekli…
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmeni Yeşim DEMİRCİ 05 Kasım 2014 tarihinde…
Türkiye’de işçiler, 19. yüzyıl kölelik koşullarında çalıştırılmanın sonuçlarını en acı şekilde yaşamaya devam etmektedir.…