MEB’in Eğitim Yöneticilerini Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini Yargıya Taşıdık! Özel

 
05 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede MEB eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini yayımladı. MEB'in yayınladığı bu yönetmelik daha önce sendikalara gönderilen taslaktan farklıdır. Biz Eğitim Sen olarak okullarımıza atanan idarecilerin liyakat ilkesi temel alınarak atanmasını savunuyoruz. İdareci atamaları demokratik, katılımcı, objektif ve şeffaf bir atama sürecinden sonra yapılmalıdır.
 
MEB'in yayımladığı yönetmelikte iki konu oldukça dikkat çekicidir. Birincisi "eğitim sertifikası programı" okul idareciliği profesyonel bir meslek değildir. Okullar şirket değil, okul idarecileri de şirket yöneticisi değildir. Eğitimin içinde bulunan her öğretmen arkadaşımız okul idarecisi olabilir.
 
Okullar bir eğitim merkezidir. Bu nedenle eğitimciler tarafından yönetilmeyi zorunlu kılar. Bu nedenle eğitim sertifikası programı doğru değil, kabul edilemez.
Bir diğer konu ise taslakta olmayan "sözlü sınav" uygulamasıdır. Mülakatın yeniden getirilmesi kabul edilemez. Mülakatlarda değerlendirme siyasi tercihler üzerinden yapılmaktadır. Yazılı sınavda yüksek puan alan bir aday " mülakatla" sıralamanın çok gerisine itilmektedir. Daha önce yapılan birçok sınavda bunları yaşadık. Sınava giren adayların yetenekleri ve yeterlilikleri dikkate alınmadan sınavı yapanların siyasi- ideolojik tutumları belirleyici olmaktadır. Ayrıca mülakat değerlendirmeleri yargı denetimini ortadan kaldırıyor.
 
Türkiye gibi ülkelerde torpil ve siyasi kayırmacılık mülakatlarda yaşam bulmaktadır. MEB yeniden "sözlü sınavı" getirerek yandaş sendikaların etkisinden kurtulmadığını göstermektedir. Bu malum sendikalar geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de idareci atamalarını kendileri yapmak istiyor.
 
MEB "mülakat" sistemini yeniden niçin uyguladığını açıklamak zorundadır. İdareci atamalarında "sözlü sınav" iktidar yanlısı kadroların iş başına getirilmesi demektir. Bu durumu bütün öğretmenler çok iyi biliyor. Eğitim Sen olarak buna izin vermeyeceğiz. Sınava giren üyemiz olsun yada olmasın bütün öğretmenlerin hakkını koruyacağız.
MEB "sözlü sınav" uygulamasından vazgeçmelidir. İdareci olmak isteyen arkadaşlarımızın kafasında oluşan şaibeleri kaldırmalıdır. Okullarda siyasi kadrolaşmaya hayır.
Eğitim Sen olarak, ilgili yönetmeliği yargıya taşıdık. Eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir eğitim ortamının inşası için eğitim yöneticilerinin hakkaniyetli, adaletli, liyakatli, demokratik süreçlerden geçmeleri gerekmektedir. Bundan rahatsız olanlara sözümüz, sendikal hak ve özgürlüklerimizi öğrencilerimizin üstün yararı, eğitim emekçilerinin hakları için sonuna kadar kullanacağımızdır.
 
Eğitim Sen Adana Şube Yürütme Kurulu adına
Hüseyin KAYA
Şube Başkanı
Okunma 582 defa