Mesaj Uygulamaları Özel

Okullarda öğretmenlere “okulun  whatsapp uygulaması yerine bip uygulamasına geçtiği ve buna paralel olarak öğretmenlerin de bu uygulamayı indirerek  katılması  talimatı verildiği” yönünde bilgiler gelmiştir. Bu talimata konu olan uygulama, kişisel verileri içeren bir uygulama olduğundan öğretmenin isteği dışında gerçekleşmesi durumunda açıkça hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle söz konusu talimat açıkça mevzuata aykırıdır. Öğretmenlerimiz, 657 sayılı yasanın 11.maddesinin 2.fıkrası uyarınca bu talimata itiraz edebilir. İtiraz dilekçesi ekte gönderilmiştir.  Bu itiraz yazılı biçimde reddedilip talimatta ısrar edilirse, öğretmen arkadaşımız bu talimatı yerine getirmek zorundadır. Ancak bu işleme karşı idare mahkemesinde dava açabilir, talimatı veren amir hakkında suç duyurusuna bulunabilir.

 

OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                              …./….

 

 

Müdürlüğünüzde ….öğretmeni olarak görev yapmaktayım. ….tarihinde müdürlüğünüz telefon mesajı/…gün ve …sayılı yazıyla  okulumuzun whatsapp uygulaması yerine …..bip uygulamasına geçtiği ve buna paralel olarak benim de bu uygulamayı indirmem ve katılmam gerektiği yönünde tarafıma talimat verilmiştir. Bu talimata  konu olan uygulamalar, kişisel verileri içeren  uygulamalar olduğundan isteğim dışında gerçekleşecek herhangi bir değişiklik açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle mevzuata aykırı olduğundan 657 sayılı yasanın 11.maddesi uyarınca söz konusu talimatınıza itiraz ediyor, tarafıma yazılı olarak cevap verilmesini arz ediyorum.   Tarih

                                                                                                                      Ad-soyad

 

 

 

 

Adres:

 

 

 

Okunma 945 defa