OHAL Komisyonuna Başvurular Nasıl Yapılacak? Özel

OHAL Komisyonuna Başvurular Nasıl Yapılacak?

12.07.2017 gün 30122 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Buna göre;

  • Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler ile öğrencilikle ilişiği kesilenler ve rütbesi alınan emekli personel şahsen, kanuni temsilcisi veya vekili aracılığıyla başvuru yapabileceği,
  • Komisyona başvuru süresinin; Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle tesis edilen işlemler hakkında, başvuruların alınmaya başlanacağı tarihten itibaren altmış gün olduğu,
  • Başvuruların, başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacağı, düzenlenmiştir.

Yine haber sitelerinde yer alan bilgiye göre Komisyon 17 Temmuz 2017’de başvuru almaya başlayacak, başvurular 14 Eylül 2017 mesai bitiminde sona erecektir.

İhraç edilenlerin dava açıp açmadığına bakılmaksızın başvuru formunun kişisel olarak doldurulup Valilik veya son görev yapılan kuruma sunulması gerektiğini belirtmek isteriz. Zira üyelerimizin Genel Merkez avukatları adına özel vekaletnamesi bulunmamaktadır. Bu nedenle üyelerimiz başvurularını kendileri yapmak durumundadır. Üyelerimiz başvuru formunu https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.trinternet sitesinden ve Resmi Gazetede yer alan Usul ve Esasların ekinden indirebilirler.

Ayrıca, başvuru formuna eklenebilecek ve 10 sayfayı geçmeyecek ek dilekçe için bir şablon ektedir. Dilekçe şablonunda giriş ve sonuç kısmına yer verilmiş, diğer kısımlar üyelerimizin doldurması için ayrılmıştır.

Ek Dilekçe İçin Şablon _PDF

Ek Dilekçe İçin Şablon _WORD

Okunma 277 defa Son Düzenlenme Perşembe, 13 Temmuz 2017 11:20