Eğitimde Felsefe'ye Daha Çok Yer Verilmelidir! İmza Kampanyası Özel

Eğitimde Felsefe'ye Daha Çok Yer Verilmelidir

Felsefe grubu derslerine yönelik Felsefeciler Derneğinin düzenlediği imza kampanyası için dosyanın indirilip işyerlerinde imzaya açılması ve toplanan imzaların 15 Ekim 2015 tarihine kadar şubeye ulaştırılmasını rica ederiz.

Şube Yürütme Kurulu

İMZA METNİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLATINIZ

 

Felsefe Grubu Derslerine Yönelik Taleplerimiz

 

1)       FELSEFE GRUBU DERSLERİ ZORUNLU OLMALIDIR

Felsefe grubu derslerinin öğrencinin kendini ve içinde yaşadığı toplumu daha iyi tanıması, felsefi ve bilimsel bir bakış açısı kazanması açısından önemli olduğu düşüncesinden hareketle, bu grup dersleri zorunlu konuma getirilmelidir.

2)       MEZUN FELSEFE ÖĞRETMENLERİNİN ATAMASI YAPILMALIDIR

Felsefe grubu derslerine girecek öğretmen atamalarının yapılmaması ya da çok az sayıda yapılmasının önemli bir sorun oluşturduğu, yığılan işsiz felsefecilerin haksızlığa maruz kaldığı açıktır.

3)       İLKÖĞRETİMDE “ÇOCUKLARLA FELSEFE” DERSLERİ OLMALI VE BU DERSLER FELSEFE ÖĞRETMENLERİ  TARAFINDAN VERİLMELİDİR

İlköğretimde yer alan “Düşünme Eğitimi” dersinin adı “Çocuklarla Felsefe” olarak değiştirilmesi ve bu dersin 6. 7. ve 8. Sınıflarda zorunlu hale getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu dersin felsefe öğretmenleri tarafından verilmesi sağlanmalıdır.

4)       VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ YALNIZCA FELSEFE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN VERİLMELİDİR

İlköğretimde yer alan Vatandaşlık ve Demokrasi Dersinin yalnızca Felsefe öğretmenleri tarafından verilmesini ve ilköğretimde Felsefe Öğretmenlerinin istihdam edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gereklidir. Ayrıca bu dersin yürürlükten kaldıracağı ve yerine 4. Sınıfta açılacağı kararı verilmiştir. 8. Sınıftan kaldırılması bir hatadır, durdurulmalıdır. 4. Sınıfta açılması da bir kazançtır; en azından bu program, yaş düzeyine uygun tarzda geliştirebilir.

5)       FELSEFE DERS SAATLERİ ARTTIRILMALIDIR

Liselerde sadece 11. Sınıfta iki saat okutulan Felsefe Dersi öğrencinin eleştirel bir bakış açısı kazanması felsefe kavramlarını, felsefe dilini, tarihini, felsefi problemleri kavrayabilmesi için yeterli değildir. Bu dersin 9. Sınıfta Felsefi Kavramlar, 10. ve 11. Sınıfta Felsefede Problem Alanları ve Felsefe Tarihi, 12. Sınıfta Felsefi Metinler olarak lise ders programlarında yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

6)       ÜNİVERSİTELERİN HER BÖLÜMÜNDE 1. SINIFTA FELSEFE DERSİ OKUTULMALIDIR

Üniversitelerin her bölümünde 1. Sınıfta Felsefeye Giriş Dersi okutulmalıdır. Böylece öğrencilerin kendi alanlarında düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi sağlanacaktır.

7)       FELSEFE GRUBU DERS PROGRAMLARI (MÜFREDAT) YENİDEN HAZIRLANMALIDIR

Felsefe Grubu Derslerinin zorunlu hale getirilmesi bir zorunluluktur. Ayrıca bu derslerinin programları da yeniden hazırlanmalıdır.

Sosyoloji Dersi: Günümüz toplumlarına ilişkin olguları ve gelişmeleri, bilimdeki farklı yaklaşımları yeterince kapsamadığı, kimi bölümlerde yer alan ideolojik belirlemelerin bilimsel bakış açısını gölgelediği,

Psikoloji Dersi: Programın iki saatlik ders uygulamasına uygun olacak biçimde azaltılması, biyoloji ile ilgili konuların kapsamını daraltmak amacıyla duyu organları, algılama, bellek, bilinç, uyku ve rüya konularındaki ayrıntıların arındırılması, psikoloji bilimindeki gelişmeleri dikkate alarak ortaya çıkan yeni alt dalları, yeni yaklaşımları ve bu yaklaşımlarla ilgili olan yöntemleri kapsayacak biçimde düzenlemesi, 1980 yılından itibaren kullanılmayan “anormal davranışlar ve akıl hastalıkları” ünitesindeki sınıflamanın yenilenmesi, bilgilerin güncellenmesi, dersin daha ilgi çekici ve yaşamla bağının kurulabileceği biçimde hazırlanması, psikoloji dersinin tüm 10. sınıflarda zorunlu hale getirilmesi gerektiği,

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi: Öğrencilerde insan hakları bilincini geliştirebilme işlevine yeterince sahip olmadığı, gereksiz ayrıntılara yer verildiği, güncel problemlere yer vermediği ve öğrenciyi yaşamda uygulamaya yönelik eğitmediği,

Mantık Dersi: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzunca bir dönemdir ihmal edildiği, hizmet içi eğitim için bile gündeme getirilmediği, programında Mantık dersinin yaşamda rolünü gösteren ve uygulamalara ilişkin kazanım ve davranışlara yeterince yer verilmediği, Çok Değerli Mantık, Kiplik Mantığı, Özdeşlik Mantığı ile Varlık Mantığı konularının açık ve net olmadığı ve tüm 9. Sınıflarda zorunlu hale getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

8)       MÜFREDAT HAZIRLANMASINDA ÜNİVERSİTELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPILMALIDIR

Mevcut program ve ders kitaplarının ve olası değişikliklerin üniversitelerin ilgili bölümleri, uzmanlar ve ilgili demokratik örgüt ve kuruluşlarla işbirliği içinde değerlendirme çalışmaları başlatılmalıdır.

9)       FELSEFE DERS KİTAPLARI DAHA NİTELİKLİ OLARAK YENİDEN HAZIRLANMALIDIR

 

Felsefe Grubu ders kitaplarının sayfa düzeni ve baskı bozuklukları, anlatım bozuklukları, ilişkisizlik, bilgi yanlışları, normatif ve özcü önermeler, kuramsal ve ideolojik duruş, metinlerin amaca ve öğrenciye uymaması, atıf ve kaynakça açısından oldukça sorunlu olduğu sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda ders kitaplarının yukarıdaki sorunlardan arındılarak yeniden hazırlanması gerekmektedir.

Okunma 2038 defa Son Düzenlenme Salı, 29 Eylül 2015 12:40