Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımızı Düzenliyoruz. Özel

‘BARIŞA, EŞİTLİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ’ ŞİARI İLE 3. KADIN KURULTAYIMIZI DÜZENLİYORUZ


Eğitim emekçisi kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyet eşitsizliği politika ve uygulamalarını tarihsel boyutlarıyla irdeleyerek görünür kılmak, çözüm önerileri geliştirmek, sendikal politikaların bir parçası haline getirmek amacıyla gerçekleştireceğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımız aynı zamanda sendikal ve toplumsal alanda emekçi kadınları ve kadın örgütlenmesini güçlendirmeyi hedeflemektedir. 
Kadın hareketine dinamizm ve enerji katacak olan kurultayımızın, kadınların duruşunu güçlendireceğine inanıyoruz. Susturulmaya, geri plana itilmeye, kimliksizleştirilmeye çalışılan kadınların söz söyleme, karar alma ve alınan kararlara sahip çıkma gücünü geliştirecektir. Kurultayımızın, sendikamızın “Cinsiyet Eşitliği” politikalarının netleşmesi ve bütün örgüt tarafından benimsenerek yaşama geçirilmesi yönünde büyük bir dönüşüm sürecinin başlatıcısı olacağına inanıyoruz. 
Kurultayımızın Hazırlık Aşaması
‘Barışa, Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyoruz’ şiarıyla startını verdiğimiz Eğitim Sen 3. Kadın Kurultayımızı 26-27-28 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştireceğiz.
14.11.2015 tarihinde Şube Kadın Sekreterleri toplantısında, Şube Kadın Meclisleri ve web sitesinden yapılan anket sonuçları üzerinden gelen konu başlığı önerileri doğrultusunda Kurultay konu başlıklarının taslağını belirledik. Ardından 03.12.2015 tarihinde Merkez Düzenleme Kurulu toplantısında ortaklaştırdığımız ve aşağıda listesini verdiğimiz altı konu başlığıyla kurultayımızın gündemini belirledik.
Şubelerimizde; Kadın Sekreterliğine bağlı Şube Kadın Meclisleri 6(altı) ana başlık üzerinde yoğunlaşarak Kurultaya yönelik tebliğler hazırlayacaktır. Önemli olan seçilen konu hakkında kapsamlı araştırmaların yapılarak bilimsel ve kapsamlı bir tebliğin hazırlanmasıdır. 
Yapılacak araştırmalar farklı bilimsel kaynaklarla birlikte, alan araştırmaları, anket, forum, söyleşi vb. etkinlikler şeklinde olması kurultayımıza büyük bir zenginlik katacaktır. 
Şubelerimizin tebliğ hazırlamaları 01.07.2016 tarihine kadar sürdürülecektir. Hazırlanan tebliğlere, 15.07.2016-30.07.2016 tarihleri arasında Şubelerimizde düzenlenecek “Şube Forumlarıyla” son şekli verilerek Genel Merkezimize iletilecektir. 
Merkez Düzenleme Komisyonumuz, elimize ulaşan farklı konu başlıklarına ilişkin tebliğleri birleştirerek, sonuç raporları taslağını hazırlayacaktır. Daha sonra bu taslaklar, tekrar delegelerimize gönderilecektir. 
Şubelerimizdeki kurultay hazırlık komisyonları, hazırlanan taslak üzerinde yoğunlaşarak oluşturacakları görüş, öneri ve eleştirileri doğrultusunda raporları değerlendirerek, Merkezi Kurultayda sunacaklar. Böylece kurultayımızda hedeflenen temel politikalar belirlenecektir. 
Akademisyen üyelerimizin ve uluslararası sendika temsilcilerinin sunacakları tebliğleri ayrıca değerlendireceğiz. Kurultay sonuçlarını daha sonra kitap halinde basacağız. 
Ayrıca bağımsız kadın örgütleri temsilcileri, sendika ve siyasal parti temsilcisi kadınların kurultayımıza katılımlarını sağlamak için çağrıda bulunacağız.

EĞİTİM SEN 3. KADIN KURULTAYI 
ŞİAR: ‘Barışa, Eşitliğe ve Özgürlüğe Yürüyoruz’
KONU BAŞLIKLARI
1) Sendikal Mücadelede Kadın
- Eğitim ve bilim emekçisi kadınların dayanışma deneyimleri ve mesleki pratikler.
- Eğitim ve bilim emekçisi kadınların örgütlenme sorunları ve sendikal mücadeleye katılımı 
- Sendikalarda cinsiyet temelinde eşit temsiliyet
- Sendika içi erkek egemenliği 

2) Eğitim politikaları, Laiklik, Ayrımcılık ve cinsiyetçilik
- 4+4+4 sitemi uygulamalarında kız çocukları açısından ortaya çıkan sonuçlar
- Eğitimde muhafazakar politikalar ve sonuçları 
- “Karma eğitim” ve pratikteki sorunlar
- Anadilinde eğitimin kadın perspektifinden değerlendirilmesi
- Öğretim programlarındaki cinsiyetçilik ve ayrımcılık
- Göçmen çocukların eğitimde yaşadığı sorunlar
- Cinsel yönelimi farklı öğrencilerin eğitim deneyimleri: Sorunlar ve çözüm önerileri

3) Yükseköğretimde Kadın
- Üniversite mekanının cinsiyeti
- Üniversitelerde cinsiyet eşitlikçi yapılar ve uygulamalar (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, kadın çalışmaları birimleri, vb.)
- YÖK’te “cinsiyet duyarlı” yapıların (‘Akademide kadın çalışmaları ve sorunları birimi’) cinsiyeti
- Üniversitede cinsel saldırı ve taciz
- Akademik faaliyetlerde kadın
- Kadın bilimi (jinoloji)

4) Kadın Emeği ve İstihdamı
- Ücretli kadın emeği
- Özel istihdam büroları ve kadınlar
- Ev içi emek
- Engelli, yaşlı ve çocuk bakımında devlet desteğinin kadınlar açısından sonuçları 
- Mevsimlik tarım işçisi kadınlar

5) Göç- Savaş- Barış Bağlamında Kadın
- Savaş ve çatışma sürecinde kadın emeği
- Savaş koşullarında kadına yönelik şiddetin aldığı biçim ve boyutlar
- Savaş ve travmanın sağaltımı için geliştirilecek yaklaşımlar
- Göçmen kadınların toplumsal yaşamdaki yeri
- Barış mücadelesinde kadınların rolü

6) Kadına Yönelik Şiddet
- Kadına yönelik şiddet, hukuk ve alternatif yönelimler
- Kadına yönelik şiddetin yükselişinde Popüler kültürün rolü
- Mobing
- Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri 
- Kadına yönelik şiddetin artmasının toplumsal-iktisadi ve siyasal nedenleri

 

 

Okunma 2480 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Kasım 2021 10:16