Eğitim Sen Adana Şube olarak RESEN ataması yapılan üyemiz Nedim KARAKUŞ adına açtığımız davada…
Edirne İdare Mahkemesi, norm fazlası olduğu gerekçesiyle farklı ilçelere atanan üyelerimiz için açtığımız davalarda;…
Re'sen Atamaları Re'sen Atamalar konusunda Hukuksal Çalışmalarımız Devam Etmektedir. Atamaların İptali İçin Dava Açmak…
Mahkeme Resen Atamaya Dur Dedi Üyelerimizin resen atamaları için açmış olduğumuz davalar sonuçlanmaya başlamıştır.…
Şube Müdürlüğü Görevlendirlmeleri İle İlgili Adana Valiliğine Dilekçe Verdik Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları…
Talim ve Terbiye Kurulu Yönetmeği'nin Durdurulması İçin Dava Açtık. Dava dilekçesini görmek için tıklayınız.
28-29 Mart İş Bırakma ve Gözaltı İfade Örneği için linke tıklatın İfade Örneği
28-29 Mart İfade Örnekleri 28-29 Mart 2012 günleri gerçekleştirdiğimiz grev nedeniyle üyelerimiz ve üye…
Sendikamız açtığı davada Danıştay 2.Dairesi 12.12.2011gün ve E. 2011/7654 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı…
21 Aralık 2011 günü gerçekleştirdiğimiz grev nedeniyle üyelerimiz ve üye olmayıp eyleme katılanlar hakkında…