Hukuk Mücadelemiz Sonucu Üyemiz Eski Görev Yerine Dönmüştür. Eğitim Sen Adana Şube üyemiz Meral…
Halil Serkan Öz İçin 6 Nisan 2015 Boykotumuza İlişkin Savunma Örnekleri 06 Nisan 2015…
Eğitimde Angarya Çalışmaya Karşı Verdiğimiz Hukuk Mücadelesi Kazanımla Sonuçlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen…
AİHM’in, Türkiye’nin İtirazını Reddetmesiyle Zorunlu Din Dersinin Kaldırılması Kararı Kesinleşmiştir! Eğitim Sen Merkez Yürütme…
13 Şubat İş Bırakma - Boykot Eylemine İlişkin İfade Örnekleri Üye olanlar için ifade…
Nöbet Şerhi Üyesi olduğum sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, nöbet nedeniyle yaşadığımız sıkıntıların…
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA ANKARA…
Anayasa Mahkemesi, Sendikamızın Aldığı Karar Doğrultusunda Gerçekleştirilen ‘uyarı Grevi’ Eylemine Katılan Üyemizin Disiplin Cezasıyla…
Adana’da değişik tarihlerde Gezi eylemlerine katıldıkları için 89 kişi hakkında açılan soruşturma “delil yetersizliği”…
Fiili ve meşru mücadelemizle birlikte hukuki mücadelemizi de kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bağlı sendikalarımızın açtığı…