10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim…
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde Yapılan Değişikliklerin Yürütmesi Durduruldu Hatırlanacağı üzere "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci…
18.06.2014 gün ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları…
Okul Müdürü Olarak Görevlendirilecekler de Aranacak Şartlar Okul Müdürü Olarak Görevlendirilecekler de Aranacak Şartlar.…
Hasta Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle haklarında düzenlenecek raporlara istinaden hastalık izni kullanabilmekle birlikte, raporların…
4 Ağustos 2013 gün ve 28728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim…
19 Aralık 2013 tarihinde yaptığımız Grev ile ilgili KESK Yürütme Kurulu kararı ve ifade…
Sendikamız üyesi bir öğretmen 11.12.2003 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için 657 sayılı yasanın…
Öğretmenlerin Ridef Formlarını Doldurmakla Yükümlü Tutulmamaları ve Ridef Formlarının İptali İstemiyle Açtığımız Davada Danıştay…
7 Ekim 2013 tarihinden itibaren gerçekleştirilen göreve özgür giyimle gelme eylemimize karşı disiplin soruşturmaları…