Görevden uzaklaştırılanlar için dilekçe örneği Özel

Görevden uzaklaştırılanlar için dilekçe örneği

Bu gün itibariyle görevden uzaklaştırılan üyelerimize tebliğler yapılmaya başlanmıştır.

İşlem yazısı tebliğ alınırken “yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla imzalıyorum” şeklinde bir şerh konulabilir.

Bunun dışında görevden uzaklaştırılan üyelerimiz, ekte gönderilen itiraz yazısını bulundukları yerin ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne verebilirler. İtiraz dilekçesini her üyemiz kendi durumuna uygun olarak değiştirebilir.

OHAL döneminde açılan davalarda Mahkemeler yürütmenin durdurulması kararı verememektedir. Bu nedenle görevden uzaklaştırma işleminin iptali için açılacak bir davanın pratikte kişiye bir faydası olmayacaktır. Çünkü bilindiği üzere davaların sonuçlanması 6 ay ile 1 yıl arasında olmaktadır. Bu nedenle şu an için dava açmayı önermemekteyiz.

Aslında 657 sayılı Yasaya göre, görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde disiplin soruşturmasına başlanması şarttır. Başlanmazsa görevine iade edilmelidir. Disiplin soruşturması başlatılmışsa da görevden uzaklaştırma tedbiri 3 aydan uzun devam edemez. Soruşturma biter bitmez göreve iade edilmelidir. 3 ay içinde disiplin soruşturması bitirilmezse de görevine iade edilmelidir.

 Ancak her ne kadar görevden uzaklaştırma tedbiri 657 sayılı Yasanın 137. Maddesi çerçevesinde yapılmışsa da, işlem OHAL KHK’ları gerekçe gösterilerek yapıldığı için, OHAL  uygulamaları kapsamında çıkarılan 669 sayılı KHK’nin 3. Maddesinde “15/07/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatında öngörülen soruşturma açma süreleri olağanüstü hal süresince uygulanmaz” denildiğinden 137. Maddedeki soruşturma açma sürelerine uyulmayacaktır. OHAL bittikten sonra ise bu sürelere uyulmak zorundadır. Bu yüzden üyelerimiz halen göreve başlatılmamışlarsa; OHAL kaldırıldıktan itibaren 10 işgünü geçince bilgi edinme yasası çerçevesinde kendisini görevden uzaklaştıran kuruma başvurarak hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, başlatıldı ise hangi tarihte başlatıldığını sorabilir. Verilecek cevapta soruşturma başlatılmamışsa, görevine iade edilmesi için dilekçe ile başvurabilir. İade olmadığı takdirde de yürütmenin durdurulması talepli dava açabilir.

 

Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız 

 

Okunma 8748 defa Son Düzenlenme Cuma, 09 Eylül 2016 18:11