Sendikal Eylemlere Katılmak Suç Değil Özel

Adana Valiliğinin üyelerimize vermiş olduğu cezadan dolayı açmış olduğumuz davada Adana 1. İdare Mahkemesinin kararı. Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri ile bu sendikanın bağlı olduğu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi ve Eğitim-Sen Adana şubesi yönetim kurulu üyesi olan davacının 14-15/06/2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı ile ilgili cebir ve şiddet içermeyen toplantı ve yürüyüşe katılmasının hem iç hukukun bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü"nün düzenlendiği 11 .maddesinde belirtilen "asayişi bozmayan toplantılar"a katılma olarak kabul edilmesi ve hem de demokratik bir hak olan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacıya 657 sayılı Kanunun 125/A-e maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Mahkeme Kararı İçin Tıklayın

 

Okunma 2204 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 23 Kasım 2015 14:33