Salgın Günlerinde Eğitim Özel

Salgın Günlerinde Eğitim

Basına ve kamuoyuna

2020-2021 Eğitim öğretim yılına 21 Eylül tarihinde birçok sorun ve eksiklerle başlanmıştır. Öğrencilerimizin büyük bir bölümü uzaktan eğitimle öğrenim hayatlarına başladılar.  Uzaktan eğitimde dahi alt yapı sorunları çözülememiş, birçok öğrencimiz internet bağlantısına sahip olmadığından uzaktan eğitimin dışında kalmışlardır.  EBA da yaşanan sorunlar nedeniyle birçok okul farklı programlardan öğrencileriyle buluşmak zorunda kalmıştır.

Eğitim Sen olarak pandemi sürecinde bilim çevrelerinin de içerisinde yer aldığı bir çalıştay düzenledik,  sürece yönelik görüş ve önerilerimizi hazırladığımız raporla kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu raporda yaptığımız tespitlerin ve önerilerin ne kadar değerli olduğu yaşadığımız bu günlerde bir kez daha anlaşılmıştır. Raporda vurguladığımız temel düşünce şöyleydi. Henüz alt yapı sorununu çözememiş, kalabalık sınıfların olduğu bir eğitim sisteminde yüz yüze eğitimin nasıl başlayacağı, başlarsa ne gibi sorunların yaşanacağı bilimsel verilerle açıklanmıştı. Devlet okullarında yüz yüze eğitime geçilmesini hep savunduk. Okulların yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesinin hangi şartlarda mümkün olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Bir kez daha vurgulamak gerekirse, okullara yeterli ödenek ayrılmasını, hijyen koşullarının sağlanması, sınıfların salgın koşullarına uygun hale getirilmesi ve ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacının yeni atamalarla karşılanmasını talep etmiştik.

Bugün birçok okul yüz yüze eğitime geçmiş bulunuyor. İlkokul 1. Sınıflarla başlanan seyreltilmiş sınıflar ve devirli olarak okula geliş şeklinde başlayan yüz yüze eğitim, bugün genişletilerek yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Ancak okullardaki sorunların hiç biri çözülmemiştir. Adana’da hiçbir okula pandemi sürecinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir ek ödenek gönderilmemiştir. Okullardan kendi olanaklarıyla pandemi için tedbir alınması istenmektedir. Hayırsever vatandaşların bağışı ve öğrenci velilerinden toplanacak parayla dezenfekte malzemesi, maske, ateş ölçer, vs sağlık malzemesinin alınması beklenmektedir. Sınıfların seyreltilmesine karşın mevcut sınıfların kalabalık oluşları gerekli sosyal mesafenin oluşmasına olanak tanımamaktadır. Öğrenciler dönemli okula gelse dahi yüzlerce öğrenci aynı zamanda bir araya gelmekteler, bu durumun sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceği aşikârdır.  Yaz dönemi yapılması gereken okul tadilatları tam da yüz yüze eğitime geçtiğimiz bu günlerde yapılmaktadır. Seyhan ilçesindeki Toros İlkokulu ve Ceyhan da Gazi ortaokulu tadilata sokularak komşu okullarda yüz yüze eğitim sürdürülmektedir. Yüreğir’de 500 öğrencisi olan Yunusoğlu Damar Arıkoğlu İlkokulu ve Doğankent deki bütün okullar özellikle 750 öğrencili Doğankent Anadolu Lisesi köy okuluna dönüştürülmüş bu kapsamda değerlendirilerek 5 Gün eğitim öğretim yapmaya başlamıştır. Köy okullarının yüz yüze eğitime geçmesi aynı zamanda taşımalı eğitimde yaşanacak sorunları da gündeme getirmiştir. Taşımalı olarak eğitimine devam eden hiçbir öğrencimiz mağdur edilmemelidir.

Değerli Basın emekçileri;

Uzaktan eğitim-öğretime sabah başlayıp, akşam geç saatlere kadar fedakârca görevini yapan eğitim emekçileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla aynı fedakârlık anlayışıyla görevini sürdürüyor. Ne yazık ki görevini her platformda sürdüren öğretmen arkadaşlarımız ek ders ücretlerinde sorunlar yaşamaktadır.  MEB‘in merkezi ve düzenleyici kararlar almaması sonucu, ek ders ücreti ödemelerinde ilçeden ilçeye, okuldan okula farklı ödemeler yapılmaktadır. EBA ve ZOOM üzerinden aynı dersi anlatan öğretmenler arasında yaşatılan ek ders ödemeleriyle ilgili farklara son verilmelidir. Öğretmenlerin beklentilerine uygun ve lehlerinde bir an önce ortak bir standart oluşturulmalıdır.

12 Mart’tan sonra uygulanan ek ders ödemelerine uygun olarak öğretmenlerin üzerine tanımlanan ders saati kadar ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Teknolojik bağlantı sorunları nedeniyle ek ders kesintisi yapılamaz. Bu durumu yaşayan öğretmenlere ek derslerinin ödenmesi gerekir. Uzaktan online üzerinden çalışmalarını yürüten rehber öğretmenler ve diğer öğretmen arkadaşlarımızın ek ders ücretleri ödenmelidir. Ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan karmaşanın bir an önce son bulmasını bekliyoruz.

Öğretmen arkadaşlarımıza istekleri dışında ikinci nöbet görevi verilmesi doğru değildir. Eğitim Sen bu ve buna benzer angaryalara karşı karar almıştır. Hiçbir öğretmen arkadaşımız istekleri dışı angaryaya zorlanamaz.

Öğretmenleri mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ders yapmaya zorlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir.

Eğitim Sen olarak, bu süreçte öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşayacakları, her türlü olumsuzluğun ve hak gasplarının karşısında olmaya devam edeceğiz. 13.10.2020

Eğitim-Sen Adana yürütme kurulu adına

Hüseyin KAYA

Şube Başkanı

Okunma 72 defa