Kuruluşumuzun 18.Yılında Emek Ve Demokrasi Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz! Demokrasiye, özgürlüğe, kardeşliğe, barışa ve eşitliğe…
Değerli Basın ve Kamuoyuna; AKP hükümetinin neoliberal, gerici-muhafazakar, baskıcı, otoriter uygulamalarının sıklaştığı bir dönemden…
Eğitim Sen olarak "Mesleğimize, Onurumuza, İnsanca Yaşam Hakkımıza, Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin" 23 Kasım…
Değerli Basın ve Kamuoyuna; Emeğe karşı saldırıların doludizgin gittiği bu süreçte hak ve özgürlükleri…
Eğitim Sen Adana Şube meclis toplantısı 16 Kasım 2013 tarihinde şube binasında işyeri temsilcileri…
Türkiye’de başta eğitim hakkı olmak üzere, en temel insan hakları ve özgürlükler yok sayılmakta,…
Kurulduğu günden bugüne 32 yıl geçen YÖK, 12 Eylül cuntacılarının hayallerini dahi aşan uygulamalarıyla…
Türkiye`de yaşayan her dilden ve her inançtan halkların omuz omuza emperyalist işgale karşı verdikleri…
Eğitim Sen Adana Şube Kadın Sekreterliği olarak; kadınların ailede, toplumsal yaşamda, iş yerinde ve…
,TOPLANTI, GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ, YARGILANAMAZ Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan emek…