Kamu emekçilerinin öne çıkan talepleri için dilekçe veriyoruz! Özel

 
Pandemi sürecinde Kamu Emekçilerinin Öne Çıkan Temel Taleplerinin Hayata Geçirilmesi İçin hazırlanan dilekçenin mümkün olan tüm işyerlerinde çalışanlar tarafından kurum idaresine verilmesi için Dilekçe örneği ekte sunulmuştur.
 
Dilekçelerin mümkün olan tüm işyerlerinde üyelerimiz başta olmak üzere dileyen diğer kamu emekçileri tarafından da 20 Ekim – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında idarelere verilmesini rica ederiz.
 
Şube Yürütme Kurulu
 
.......................................................... Müdürlüğüne

Covid-19 salgını ile mücadele noktasında kamu emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve salgının yayılmasının durdurulması için keyfiyete yol açmayan, şeffaf, uygulama birliğini-bütünlüğünü sağlamaya dönük aşağıda belirtilen önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi oldukça önemlidir. 

Bu nedenle;

Başta anayasanın sosyal devlet ilkesinin gereği, yine 56. Maddesi ile düzenlenen sağlık hakkı, 49. Maddesi ile düzenlenen çalışma hakkı ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddeleri olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında;

  1. İş yerimizde Sendika işyeri temsilcilerinin de yer aldığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurullarının oluşturulması pandemi sürecinde oldukça önemli bir noktada durmaktadır. Oluşturulacak kurul ile iş yerimizde pandeminin ilerleme durumuna ilişkin alınacak kararlarının işyeri idareleri ve emekçiler tarafından ivedilikle uygulanmasını ve her aşamada yeni değerlendirmelerin kurul kararlarına geçirilmesini,
  2. İş yerimizde mesai saatlerinin kısaltılarak dönüşümlü çalışmaya geçilmesini,
  3. İş yerimizde bulunan tüm kamu emekçilerine yeteri kadar maske ve Kişisel Koruyucu Ekipman’ın (KKE) ücretsiz olarak sağlanmasını,
  4. İşyerlerimizde çalışma ortamının pandemiye uygun olarak düzenlenmesini,
  5. İş yerimizde bulunan tüm kamu emekçilerine periyodik olarak ücretsiz COVİD-19 testi yapılmasını,

talep eder, en kısa sürede işyerimizde uygulanmaya başlaması için gerekli adımların atılmasını arz ederim.  / …/…/…. (Tarih)

 

 

İMZA

 

AD – SOYAD:

T.C NO :

Okunma 136 defa