Eylül 2020

EĞİTİM SEN ADANA ŞUBESİ

11.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Eğitim Sen Adana Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu 19.09.2020 Pazar günü saat.10.00’da sendika şube binamız olan Atatürk caddesi Çınarlı Mahallesi 61012 sokak Pedük apt. kat:3 daire:6 Seyhan Adana adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 26.09.2020 Cumartesi günü saat:10.00’da Merkez Park Amfi Tiyatro Salonu Seyhan/Adana adresinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1-      Yoklama, açılış ve saygı duruşu,

2-      Divan Seçimi,

3-      Açılış Konuşması,

4-      Konukların tanıtımı ve konuşması,

5-      Yürütme ve denetleme kurulu raporlarının sunumu,

6-      Yürütme ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibrası,

7-      Seçimler

             a-Yürütme Kurulu (7 Asıl, 7 Yedek)

             b-Denetleme Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

             c-Disiplin Kurulu (3 Asıl, 3 Yedek)

             e-Üst Delegeler (13 Asıl)

8-      Dilek ve temenniler

9-      Kapanış

2020 – 2021 eğitim öğretim döneminde işyerlerine özgür kılık kıyafetle gidilmesine ilişkin MYK kararı ektedir.

 

Kararı İndirmek İçin Tıklayınız

Bilindiği gibi Covid 19 hükümetin yanlış politikaları nedeniyle tırmanma eğilimine girmiş ve bu eğilim hükümetin hukuka aykırı, eğitim emekçilerinin hayatlarını ve sağlıklarını riske atacak işlemlerini ve uygulamalarını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda eğitim emekçilerine izolasyona tabi tutulan kişilerin izolasyona uyup uymadığını denetleyecek mahalli denetim ekiplerinde, filyasyon ekiplerinde ya da vefa gruplarında görev verilmektedir. Aynı şekilde okullarda gerekli hazırlık ve önlem alınmadan eğitim-öğretime başlamaya dönük çalışmalar gündeme gelmektedir. Tüm bu hukuksuz,  öngörüsüz ve eğitim emekçilerinin hayatlarını ve sağlıklarını riske atacak işlem ve uygulamalar için Merkez Yürütme Kurulumuz 31.08.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

"31.08.2020 tarihinde Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan'ın başkanlığında toplanarak Covid 19 salgını kapsamında eğitim emekçilerine yönelik işlemler ve uygulamalar görüşüldü ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar istek dışı verilen, görev tanımı ve meslekleri dışındaki, sağlıklarını riske sokacak, yasalarla kendilerine verilen görevlerle ilgisi olmayan görevleri sendika üyelerinin yerine getirmemesi ve sendika üyelerinin çalışma ortamlarında hayatlarını ve sağlıklarını riske sokacak ciddi ve yakın bir tehlikeye maruz kaldıklarında durumu görev yaptığı yerin müdürlüğüne bildirdikten sonra söz konusu tehlike ortadan kalkıncaya kadar söz konusu çalışma ortamında bulunmaması kararı alınmıştır. "

Bu karar uyarınca sendikamız üyeleri karar kapsamında kendilerine görev verildiğinde ekte gönderdiğimiz dilekçeyi okul müdürlüğüne verecek, mutlaka evrak numarası alacaklardır.  Dilekçelerine bir cevap verildiğinde ise genel merkez TİS-Hukuk Bürosuna bilgi vereceklerdir. Dilekçe örneği mahalli denetim ekipleri görevine göre hazırlanmıştır. Başka bir görev verildiğinde, üyelerimiz bu dilekçeyi o göreve uyarlayacaklardır. Eğer söz konusu görevler Sağlık Müdürlüğünden SMS ile üyemize bildirilmişse bu dilekçenin sağlık müdürlüğüne bizzat ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla verilmesi gerekmektedir.  

Çalışma ortamlarında hayatlarını ve sağlıklarını riske sokacak ciddi ve yakın bir tehlikeye maruz kaldıklarında ise bu kararımıza göre davranacaklardır.

 

Karar için Tıklayın

Dilekçe Örneği için Tıklayın

 

 

….       OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                  …./....

 

 

            Evde izolasyona tabi tutulan Covid 19 tanılı ya da temaslı kişilerin izolasyon yükümlüklerini ihlal etmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 14.08.2020 gün ve 13180 sayılı yazısı uyarınca oluşturulan Mahalli denetim ekiplerinde yer almam için   ..gün ve .. sayılı yazıyla tarafıma görev verilmiştir. Üyesi olduğum Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın 31.08.2020 tarih ve ...sayılı Merkez Yürütme Kurulu'nun kararı uyarınca bu görevi yerine getirmeyeceğim.

                                                                                         Arz ederim. Tarih

 

                                                                                     Ad-Soyadı

 

 

 

Eki: Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın 31.08.2020 tarih ve 48 sayılı Merkez Yürütme Kurulu'nun kararının örneği

 

 

Adres: