Perşembe, 07 Mayıs 2020

Eğitim Sen Sizleri Öğrencilerimizin Eğitim Hakkına ve Sağlıklarına Sahip Çıkmaya Çağırıyor!

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek, aynı zamanda da yüzbinlerce öğrencinin, eğitim ve bilim emekçisinin sağlığını yakından ilgilendiren konularda 04 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklamalar kaygılarımızı artırdı. 20 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS ve 27-28 Haziran tarihinde yapılacak olan YKS öğrencilerimizin yaşamı açısından belirleyici öneme sahiptir. Salgının henüz bitmeyeceğinin belli olduğu bir dönemde, alınan önlemler ne olursa olsun, yapılacak olan sınavlara öğrencilerimiz kaçınılmaz olarak kaygı ile katılacaktır. Ayrıca, YKS’nin Temmuz ayında yapılacağı düşüncesi ile hazırlıklarını sürdüren, bu tarihe göre planlarını yapan öğrenciler, sınavın yeniden Haziran ayına alınması ile ciddi sorunlar yaşamıştır. Yaşamlarının başlangıcında çocuklarımıza yaşatılan travmayı kabullenmek mümkün değildir.

Öğrenciler, veliler, eğitimciler, bilim insanları günlerdir alınan kararların yaratabileceği olumsuzluklara dikkat çekmekte ve karar alıcıları yeniden düşünmeye davet etmektedir. Ortaya konulan eleştiri, öneri ve düşünceler yok sayılmakta, söz konusu kararların uygulanması durumunda öğrencilerimizin yaşamlarında oluşabilecek sorunlar göz ardı edilmektedir. Oysa, kamu yöneticilerinden beklenen, eleştiri, öneri ve düşünceleri takip ederek aldıkları kararlarda gerekli düzeltmeleri yapmalarıdır. Demokratik bir işleyişte olması gereken, yöneticilerin uygulamalarını ve politikalarını kamuoyunun düşüncelerine göre sürekli değerlendirme ihtiyacı hissetmeleri olmalıdır. Ancak, yaşadığımız gerçeklikte kamu yöneticileri bırakın kamuoyunun düşüncelerini dikkate almayı, bunların ifade edilmesini dahi istememektedirler. Eğitim Sen, koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizin mağdur edilmesine sessiz kalmayacak, çocuklarımızın eğitim ve sağlık hakkı için mücadeleyi sürdürecektir.

Eğitim Sen, bir imza kampanyası başlatıyor ve sizleri öğrencilerimize yaşatılan bu haksızlığa karşı tepkimizi, talebimizi ortaklaştırmaya davet ediyor.  YKS ve LGS’nin ertelenmesi talebiyle başlattığımız kampanyamızı, dönemin koşullarından dolayı, elektronik ortamda gerçekleştirmek zorunda kaldık. İmza kampanyamıza www.egitimsen.org.tr sitesinden ve ayrıca Eğitim Sen twitter, facebook ve instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Kampanyamız 15 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecektir. Kampanya sonunda Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu sonuçları kamuoyu ile paylaşacak ve ilgili kurumlara iletecektir.

Öğrencilerimizin eğitim hakkı için verilen mücadele, geleceğimiz için verilen mücadeledir. Geleceğimize sahip çıkmak için birlikte mücadele dışında seçeneğimiz yok. HAYDİ…

KAMPANYA KATILIM LİNKLERİ:

Change:

http://chng.it/RVdjkCSN5q

Yaşanılan dönemin özelliklerini bütün alanlarda gözlemlemek mümkün. Siyasi iktidarın, sermayenin gereksinimlerini karşılamak için toplumun genelinin taleplerini ve ihtiyaçlarını yok saydığı sayısız örnekleri her gün yaşamaktayız. LGS ve YKS ile ilgili yaşanılan sıkıntıların çözümü mümkün ve bizler sorunun çözümü konusunda ısrarımızı sürdürmekteyiz.

Konfederasyonumuz KESK, “Koranavirüse Karşı Alınan Tedbirler Takip Formu” ile alınan tedbirlerle ilgili sahadan veri toplamaya başlamıştır. Tüm yurttaşlarımızı konfederasyonumuzun takip formunu doldurmaya davet ediyoruz. Forma www.kesk.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Siyasi iktidar, kendisine muhalefet eden kesimler üzerinde kontrol kurmak için çeşitli yöntemler kullanmaya devam ediyor. Barolar başta olmak üzere, TMMOB, TTB ve diğer meslek birlikleri ve odalardan duydukları rahatsızlık nedeniyle bu kurumları kontrol altına alabilmenin arayışı içerisine giren iktidara kötü bir haberimiz var. Bu topraklarda emek ve meslek örgütlerinin oldukça güçlü mücadele ve direnme deneyimleri vardır. Bu dönemde de, sendikalar sokakta, direnişte, iş yerinde birlikte oldukları kurumlarla yan yana durmaya devam edecektir. Biliyoruz ki, demokrasi ve özgürlükler için birlikte mücadele dışında seçeneğimiz yok.

Bugünün Gündemi:

  1. YKS ve LGS ile ilgili alınan kararlara dönük tüm eleştiri ve öneriler ilgili kurumlar tarafından yok sayılmaktadır. Milyonlarca öğrencinin geleceğini etkileyecek sınavlara dönük ortaya konulan düşüncelerin ve yapılan eleştirilerin dikkate alınması ve söz konusu sınavların ertelenmesi için EĞİTİM SEN bir imza kampanyası başlatmıştır. Tüm eğitim ve bilim emekçilerini, tüm yurttaşlarımızı bir imza atarak öğrencilerimizin yaşayacağı mağduriyetin engellenmesine katkı sunmaya davet ediyoruz. İmza kampanyamıza egitimsen.org.tr sitesinden ve ayrıca Eğitim Sen twitter, facebook ve instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır.
  2. MEB, bugün (08 Mayıs 2020) Resmi Gazete’de “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikleri yayınladı. Milli Eğitim Bakanı tarafından daha önce basın aracılığı ile ifade edilen değişiklikler öğrencilerin zayıf sayısına bakılmaksızın bir üst sınıfa devamı; birinci dönem notlarının sene sonu notu olması ve uzaktan eğitimin notla değerlendirilmemesi gibi hususları içeriyor. Ancak, yapılan düzenlemelerde hala birinci dönem notu düşük olan öğrencilerin notlarını yükseltebilmelerine dair bir seçenek üretilemediği görülüyor. Yılsonu notlarının öğrencilerinin gelecekleri ile ilgili eşitsizlik yaratmaması için, notlarını yükseltmek isteyen öğrencilere dair bir yöntem bulunması gerekmektedir.
  3. MEB, koronavirüs tedbirleri sebebiyle 04-05 Temmuz 2020 tarihine ertelenen 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları’nın yeniden ertelendiğini ve yeni sınav tarihlerinin internet sitesinden duyurulacağını açıkladı. Anlaşılan odur ki, bu sınavlar sağlıkla ilgili önlemler nedeniyle ertelenmiştir. Temmuz ayında sağlık nedeniyle sınavların ertelendiği koşullarda milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS ve YKS’yi ısrarla uygulamaya çalışmanın kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Öğrencilerimizin sağlığı ve eğitim hakkı önceliğimizdir. LGS ve YKS salgın tamamen bittikten sonra uygulanmalıdır.
  4. Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. maddesine göre öğretmenlerin yer değişikliği isteklerine esas görev süreleri, 30 Eylül tarihine göre hesaplanmaktadır. Ancak, özellikle 2016 ve 2017 yıllarında atanan öğretmenler başta olmak üzere, bazı öğretmen arkadaşlarımız güvenlik soruşturması ve kendilerinden kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayabilmiştir. Bu nedenle öğretmenlerin tayine esas görev süresi hesaplanırken göreve başlama değil, atanma tarihleri esas alınmalıdır. Yönetmelik, tek bir öğretmenimizin dahi mağdur olmayacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  5. Salgın nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim verilememesinden dolayı canlı model arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları Eğitim Günlüğü 18’de kamuoyu ile paylaşmıştık. Daha sonra, İstanbul 6 No’lu şubemizin ısrarlı takibi sonucunda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü; Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na konu ile ilgili görüş sormuş ve verilen yanıtta da “öğretime ara verilen dönemde ücret ödenmesinin mümkün olduğunun mütalaa edildiği” belirtilmiştir. Üniversite senatosunun da aynı doğrultuda karar alması sonucunda, canlı model arkadaşlarımıza geriye dönük olarak ücretlerinin ödeneceği bildirilmiştir. Mevzuatın çalışanın lehine yorumlanması ve uygulamada birlik sağlanması gerektiğinden hareketle tüm üniversitelerin benzer kararları alması ve canlı model arkadaşlarımızın yaşadığı mağduriyete son verilmesi gerektiği açıktır. Kimsenin geride kalmaması, yaşanan tüm mağduriyetlerin sonlanması için her alanda mücadeleye devam etmek dışında seçeneğimiz yoktur.

Kamuoyuna Saygıyla Sunarız

EĞİTİM SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU