Haziran 2019
Yaz tatili döneminde isteği dışında tercih danışmanlığında görevlendirilen Rehber Öğretmenler, eğer görev almak istemiyorlarsa aşağıdaki dilekçe ile resen görevlendirmeye itiraz edebilirler.