Tarihe Göre Filtrelenen Öğeler Mayıs 2017

Gezi Direnişi’nin Üzerinden 4 Yıl Geçti! Mücadeleye Devam!

Baskıcı, yasakçı, rantçı ve antidemokratik uygulamalara karşı gelişen ve Türkiye tarihindeki en büyük isyanlardan birisi olarak siyasal mücadele tarihimizdeki yerini alan Gezi Direnişi’nin üzerinden 4 yıl geçti.

Özgürlük, eşitlik ve demokrasi gibi ilkelerin toplumun farklı kesimlerince sahiplenilmekle kalmayıp, bu ilkelerin yaşama geçirildiği bir mücadele pratiğini sadece yâd etmek, OHAL rejimi altında ilerleyen faşizan uygulamalar karşısında yapabileceklerimizi yok saymak anlamına gelecektir!

Gezi Direnişi’nin Üzerinden 4 Yıl Geçti! Mücadeleye Devam!

Türkiye’de yıllardır kamu emekçilerinin, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin, toplumun tüm ezilen ve dışlanan kesimlerinin seslerini yok sayanlara karşı savunulan talepler, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle Gezi Direnişi’ni yaşanıp biten bir olay olmaktan çıkarıp, bugüne ve geleceğe etki eden canlı bir süreç haline getiren temel nedenin, Türkiye’de yaşayan ve iktidarın baskıcı, otoriter uygulamalarından rahatsız olan her kesimin, alanlara çıkarak tepkisini göstermiş olduğu unutulmamalıdır.

Bugün de bu birlikteliği var edebilmek, baskıcı, yasakçı ve faşizan politikalara karşı bu topraklarda eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi yeşertebilmek için daha yoğun gayret göstermemiz, umudun ateşini yeniden canlandırmamız gerektiği açıktır.

Eğitim Sen olarak farklılıklarımızla birlikte eşitçe ve özgürce bir yaşam sürebildiğimiz, savaşın değil barışın egemen olduğu, sömürünün son bulduğu bir hayatı var etmek amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir.

Gezi Direnişi’nin 4. yıl dönümünde yitirdiğimiz gençleri saygıyla anıyoruz.

Örgütlenme Çalışmalarımız Devam Ediyor!
Şakirpaşa Anadolu Lisesinde öğretmen Serhat ARSLAN emek ve demokrasi mücadelemizi takdir ettiği ve bu mücadelenin içinde yer almak istediğini belirterek sendikamıza üye olmuştur.

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

10. Olağan Genel Kurulumuz Faşizan Politikalara Karşı Örgütlü Mücadelemizi Yükseltme Kararlılığındadır!

Darbe dönemlerini dahi geride bırakan uygulamalarla muhalif tüm sesleri susturmak isteyen, en temel demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımına izin vermeyen, OHAL’i kendi hukuksuzluklarına kalkan yapanlar, faşizan politikalarıyla yaşamlarımızı abluka altına almak istemektedir.

10. Olağan Genel Kurulumuz Faşizan Politikalara Karşı Örgütlü Mücadelemizi Yükseltme Kararlılığındadır!

Böylesi bir dönemde AKP, yüz bini aşkın kamu emekçisini padişah fermanlarını aratmayan KHK’ler ile bir gecede işsiz bırakmıştır. OHAL ve KHK’ler ile kamu emekçileri aileleriyle birlikte zor koşullara mahkum edilmiş, çocukları ağır travmalarla karşı karşıya bırakılmış ve bugüne kadar 37 kişi intihara sürüklenmiştir. Savunma hakları ellerinden alınarak, haklarında hiçbir somut ve hukuki delil ileri sürülmeden, tamamen keyfi ve hukuksuz biçimde ihraç edilen emekçiler “sivil ölülere” dönüştürülmek istenmektedir.

Artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Hükümet, tek adam rejimi ve OHAL uygulamalarıyla AKP’ye itaat etmeyen, politikalarını eleştiren, kendilerine muhalefet eden herkesi zorla, zorbalıkla hizaya getirmeyi, sindirmeyi ve susturmayı amaçlamaktadır.

Ancak AKP faşizminin üzerimizde giderek artan zorbalığına rağmen mücadele tarihimizden ve fiili meşru mücadele anlayışımızdan aldığımız güçle, örgütlü mücadelemizi yükselteceğimizden ve bu karanlığı yırtıp atacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Özellikle belirtmek isteriz ki, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinin 75. gününde, evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan ve ardından siyasi talimatlarla tutuklanan üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın maruz kaldığı şiddet ve hukuksuzluk kaygılarımızı derinleştirmektedir. Bu nedenle Genel Kurul Delegelasyonu olarak, üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanarak yaşamlarına sağlıklı biçimde devam edebilmelerinin sağlanmasını istiyoruz.

Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz!

NURİYE GÜLMEN, SEMİH ÖZAKÇA YETMEDİ

TÜM KHK’LILARI GÖZALTINA ALIN TUTUKLAYIN

Değerli basın, değerli kurum temsilcileri;

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça KHK nedeni ile tüm ihraç edilenlerin sesi olarak 76 gün açlık grevi yapmış ve yaşamlarının en kritik aşamasında yaka paça gözaltına alınarak tutuklanmışlardı.

Nuriye ve Semih’in tutuklanmasından tatmin olmayan siyasal iktidar bu sabah yeni bir talimatla Adana’da KHK ile ihraç edilen 8 Eğitim emekçisi; MEHMET SELİM SÜZER, CUMALİ DUMAN, HIDIR KARAKOÇ, ADİL AKBABA, NEVZAT GÜZEL, METİN CANBOLAT, MEHMET DERSULU, SERKAN ÖNER isimli arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının da talimatını vermişlerdir. Mehmet DERSULU arkadaşımız ise Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara Yüksel Caddesinde ki oturma eylemi sırasında Adana’ya getirilmek üzere gözaltına alınmıştır.

Görüntünün olası içeriği: 12 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan

Darbelere Karşı Olanlar Bugünkü Siyasal İktidarın Hedefi Oldu

15 Temmuz 2016’da girişilen darbe sürecinin karşısında yer alanların en başında yer alan KESK ve üyeleri özellikle bugünkü siyasal iktidarın tasfiyesi ile karşı karşıya kalmıştır.

OHAL ve ardından yayınlanan KHK’lar ile içinde KESK üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 102 bin emekçi ihraç edilmiş, ekmeklerinden, her türlü haklarından mahrum bırakılarak açlığa mahkum edilmişlerdir.

Bu süreçte mağdur edilen 37 insan ise kendi yaşamlarına son vermiştir.

Değerli basın, değerli kurum temsilcileri;

16 Nisan’da ki referandum ile kısmen “istediğini” alan siyasal iktidar baskılara, gözaltılara, tutuklamalara, muhalif tüm kesimleri tasfiye etmeye son vermiyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumu normalleştirmek yerine kriz yaratacak hamlelerle daha da çıkmaza sokmak 15 yıllık AKP iktidarının siyasal bir tarzı olmuş durumda. OHAL ile ilgili referandum öncesi billboardlarda ülkenin normalleşeceğinin sözünü verenler bugün OHAL’in devam etmesinin kendilerince haklı gerekçelerini sıralamaktan geri durmuyorlar.

Değerli arkadaşlar;

Ülkenin demokratikleşmesi mücadelesinin önemli mihenk taşı olan KESK olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Bunun devamı olarak başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere tutuklanan ve bugünde gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın yanlarında yer aldığımızı arkadaşlarımızın serbest bırakılması için her türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Gözaltılar, Baskılar ve Tutuklamalar Bizi Yıldıramaz.

 

Mehmet ÇELİK

KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA SERBEST BIRAKILSIN


Değerli Basın, Değerli Kurum Temsilcileri;
Hükümetin, darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.


Değerli arkadaşlar;
3.Olağanüstü Genel Kurulu ile partili tek adam rejimini biraz daha kurumsallaştıran AKP’nin, kongrenin temel sloganı olan “demokratikleşme” vaadinin koca bir yalandan ibaret olduğu 24 saat bile geçmeden kanıtlanmıştır.
KHK’larla ihraç edilen ve işlerine iade talebiyle özgür iradeleriyle başlattıkları haklı ve meşru açlık grevinin 76. gününde sendikamız EĞİTİM SEN üyeleri Semih Özakça ve Nuriye Gülmen, evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta, kalabalık ve açık hava
Gözaltı gerekçesi film senaryolarını aratmayacak türden, “gezi ayaklanması ya da tekel direnişi gibi olayları tetikleyebilir “ şeklindedir. Ortaçağ karanlığına dönüş bu olsa gerek! Olasılıklar üzerinden insan yaşamını tehlikeye atacak şekilde, gözaltılar, tutuklamalar yapılması olağanlaştırılmaktadır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin en kritik aşamasındadırlar. Yaşamlarını tehdit eden tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalıdır. Aksi halde; KHK’lar ile yüzbinlerin yaşamlarını cehenneme çeviren AKP Hükümeti, tutuklanmaları nedeniyle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına yönelik gelişecek tüm olumsuzluklardan ve riskten sorumlu olacaktır.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava
Başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir.
Değerli arkadaşlar;

Konfederasyonumuz KESK yaşamları kritik bir aşamasında olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gerekli girişimlerde bulunmaya ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edecektir.
Arkadaşlarımızın tutuklanmalarını kınıyor, siyasi iktidarı bir kez daha hukuksuzluklara, baskılara, saldırılara son vermeye, ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine dönmelerini sağlamaya çağırıyoruz.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Derhal Serbest Bırakılmalıdır. 24.05.2017

Mehmet ÇELİK
KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü
Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı

Zorunlu Bireysel Emeklilik için Sigorta firması üzerinden CAYMA işlemi yapan üyelerimizin Bütçe Muhasebeden kesintiyi durdurmak için okul idaresine aşağıdaki dilekçeyi vermeniz önemlidir.

……………………………………. Müdürlüğüne
…………………….


6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun Ek 2. maddesi uyarınca otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi ……/…../2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir.

Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanarak …./…/2017 tarihinde bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesi için sigorta firması bilgilendirilip sözleşmenin iptali gerçekleştirilmiş olup, halen maaşımdan BES kesintisi yapılmakta olup, sözleşmenin iptali gerçekleştirildiğinden kesitinin durdurulması ve yapılan ödemenin tarafıma iadesi hususunda
Gereğini arz ederim. …/…/2017

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No: ………………………..
IBAN : TR ……………………………..
Adres : ……………………………………..
Telefon :………………………………………..

 

Görüntünün olası içeriği: yazı

İhraçlara Karşı Faks Eylemi
Hükümetin, darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan 1542’si üyemiz, toplam 105 bin kamu emekçisi bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir. Eğitim Sen olarak; ihraç edilen tüm emekçilerin görevlerine iade edilmeleri ve üyelerimiz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri talepleriyle ilgili 17 Mayıs Çarşamba günü Başbakanlığa, MEB’e ve YÖK’e faks gönderme eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirilecektir.
Eğitim Sen Adana Şube
17 Mayıs 2017 Çarşamba
Saat:12.00
Yer: Cemalpaşa Postanesi Önü
Eğitim Sen Adana Şube

Görüntünün olası içeriği: yazı

NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA YAŞAMALI, İHRAÇ EDİLENLER GÖREVLERİNE DÖNMELİDİR

Hükümetin, darbecilerle mücadele edeceğiz diyerek ilan ettiği OHAL ve çıkardığı KHK’lar ile haklarında somut ve hukuki hiçbir delil olmayan bağlı sendikalarımızın 3249 üyesinin de içinde olduğu toplamda 105 bin kamu emekçisi isim soyadlarının yer aldığı listelerle bir gecede işsiz bırakılmış ve en temel haklarını kullanabilmeleri fiilen engellenmiştir.

Görüntünün olası içeriği: 12 kişi, ayakta duran insanlar, kalabalık ve açık hava

Konfederasyonumuz bu sürecin başından itibaren tüm üyelerimizin işlerine geri dönebilmeleri için hukuki/fiili, ulusal/uluslararası girişimlerde bulunmuş, kapsamlı bir mücadele hattı izlemiştir. Aynı şekilde ihraç edilen, açığa alınan üyelerimizle dayanışma içerisinde olmuş, uluslararası bir kurultay da düzenleyerek sorunu her boyutuyla masaya yatırmış, emekçilerin taleplerini gür sesle dile getirmiştir. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen sendikamız EĞİTİM SEN üyeleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ise Ankara’da, kendi özgür iradeleriyle, “işimi geri istiyorum” talebiyle, süresiz açlık grevine başlamış ve eylemlerinde kritik bir döneme, 68. güne girmişlerdir.

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Konfederasyonumuz Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedir. Hükümet, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için hiç gecikmesizin, derhal harekete geçmelidir. Başta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça olmak üzere haksız ve hukuksuz ihraç edilen tüm emekçiler görevlerine iade edilmelidir. Aksi halde gelişebilecek tüm olumsuzluklardan hukuk dışılığı ve keyfiyeti OHAL/KHK’lar yoluyla bir yönetim biçimi olarak hayata geçiren, “yaşamı ve yaşatmayı” değil kendi siyasal amaçlarını öncelleyen AKP iktidarı sorumlu olacaktır. Konfederasyonumuz yaşamları kritik bir aşamada olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için gerekli girişimlerde bulunmaya ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadelesini kesintisiz olarak sürdürmeye devam edecektir. Saygılarımızla. 15.05.2017

Görüntünün olası içeriği: 10 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Mehmet ÇELİK

TÜM BEL-SEN ADANA ŞUBE BAŞKANI

KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ