Tarihe Göre Filtrelenen Öğeler Nisan 2017

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 

27-28 Nisan’da Adana, 29-30 Nisan’da Mersin’de

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yazı

15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan’da Adana Tarihi Kız Lisesi Binası'nda, Mersin Kadın Platformu, Mersin Kent Konseyi "Kadın ve Siyaset Komisyonu" ortaklığıyla 29-30 Nisan’da Mersin Büyükşehir Kongre ve Sergi Sarayı'nda olacak.

15. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana programında:

Tereddüt - Clair-Obscur / Yeşim Ustaoğlu

Zeytin Ağacı - The Olive Tree / Iciar Bollain

Başkasının Evi - House of Others / Rusudan Glurjidze

]Tam Gözlerimi Açarken - As I Open My Eyes / Leyla Bouzid

Toz Bezi - Dust Cloth / Ahu Öztürk

Çok Uzak Fazla Yakın - Far Away Too Close / Türkan Derya

Ateş - Fire / Deepa Mehta

Feminist Değilim Ama... - I’m Not a Feminist But... / Florence Tissot, Sylvie Tissot

 

 

Söyleşi; Feminist Değilim Ama var.

 

Mersin programında ise:

Tereddüt - Clair-Obscur / Yeşim Ustaoğlu

Zeytin Ağacı - The Olive Tree / Iciar Bollain

Başkasının Evi - House of Others / Rusudan Glurjidze

]Tam Gözlerimi Açarken - As I Open My Eyes / Leyla Bouzid

Toz Bezi - Dust Cloth / Ahu Öztürk

Ana Yurdu - Motherland / Senem Tüzen Ateş - Fire / Deepa Mehta

Feminist Değilim Ama... - I’m Not a Feminist But... / Florence Tissot, Sylvie Tissot

 

Ve Feminist Değilim Ama söyleşisi var.

Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin 7 şehirde 7 hafta süren 15. yolculuğu böylece sona erecek. Yolculuk ki bol buluşmalı, dayanışmalı, Gülten Akın’lı: “Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir”

 

SULTANLIĞA HAYIR, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, ADALET ve DEMOKRASİ İÇİN,
HAYDİ, 1 MAYISA!, ŞİMDİ GÜCÜMÜZÜ 1 MAYIS ALANLARINA TAŞIMA ZAMANIDIR!

Değerli Basın ve Kamuoyuna,
Dünyanın dört bir yanında işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve yüreği emekten yana atan tüm ezilenler birlik, mücadele ve dayanışma günümüz olan 1 Mayısı karşılıyor.

OHAL/KHK rejimi altında yapılan 16 Nisan referandumunun şaibeli sonuçlarını halkların iradesine ipotek koyarak keyfi, hukuksuz, kuralsız politika ve uygulamalarına dayanak haline getiren AKP, Tek Adam Rejimini sürdürerek çatışma ve kaos ortamını derinleştirmeyi, işçilerin kıdem tazminatı, kamu emekçilerinin iş güvencesi başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlar, kalabalık ve açık hava

Koşullar emekçi sınıflar, ezilen, ötekileştirilen, demokrasiden, özgürlükten, emekten, eşitlikten, barıştan, seküler-laik yaşamdan yana kesimler aleyhine her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Öte yandan hedefte olan kesimler toplumun en geniş kesimini oluşturmaktadır. 16 Nisan referandum süreci toplumun bu en geniş kesiminin birlik, mücadele ve dayanışmasının ortaklaştırılması konusunda bir enerji açığa çıkarmıştır.

Bugün, referandum sürecinde açığa çıkan bu enerjinin tüm baskıları bertaraf edebilecek, insanca yaşamın kapısını aralayacak bir güce dönüştürülmesi görevi ile karşı karşıyayız. Bu çerçevede 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü “OHAL/KHK Rejiminde Referandumdan 1 Mayıs’a; Sömürüye, Yoksulluğa, Güvencesizleştirmeye, Savaşa, Faşizme HAYIR” şiarıyla ilimizde kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlama çalışmalarımız ve hayırlarımız devam etmektedir.

Görüntünün olası içeriği: 14 kişi, ayakta duran insanlar ve açık hava

Cumhuriyet düşmanlığına HAYIR,
Asgari ücretin açlık sınırının altında tutulmasına HAYIR, 
Milli iradeyi sadece AKP ve yandaşlarıyla sınırlayanlara bir kez daha HAYIR, 
Kamu emekçilerinin iş güvencelerini KHK’lar ile ortadan kaldıran uygulamalara HAYIR,
Halk iradesi ile seçilmişlerin yerine kayyumların atanmasına HAYIR, 
Emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırılara HAYIR,
Yoksulluğa, kuralsız, güvencesiz, esnek çalışma biçimlerine HAYIR,
Taşeron çalışmaya HAYIR, 
Taşeronlaştırmaya ve adalet duygusunun yok edilmesine HAYIR,
STK ve Sendikal hak ihlallerine HAYIR, 
Düşünme ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara HAYIR,
Hukukun en temel ilkelerinin ayaklar altına alınmasına HAYIR,
Doğal çevrenin katledilmesine HAYIR,
OHAL uygulamalarıyla şiddetlenen savaş ortamına HAYIR,
Kadın katliamlarına, taciz ve tecavüze HAYIR demek için, 1 MAYIS Alanlarında Olacağız!

Ülkede eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir anayasaya ihtiyacı vardır. Böyle bir anayasa ise ancak toplumsal mutabakatla yapılabilir. Şimdi yapılacak en doğru şey geniş mutabakata dayalı, parlamenter rejimi güçlendirmeyi esas alan yeni bir anayasanın hazırlanması olacaktır. Vakit varken başkanlık dayatmasından vazgeçilmesi en doğru tutum olacaktır. Memleketin ve İşçilerin Geleceği İçin “Hayır” Demeye Devam Ediyoruz,

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ! 
İşsizliğin önlenmesi, kıdem tazminatı hakkımızın korunması, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırma biçimlerinden vazgeçilmesi için,
Taşeronlaştırma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesi, özelleştirilmelerin durdurulması için,
657 de yapılmak istenen değişiklikle iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına hayır demek için,
İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için, 
Toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki engellerin kaldırılması için,
Sendikalara, emek ve demokrasi güçlerine karşı saldırılara, gözaltı ve tutuklamalara hayır demek için,
Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamlarının hesabını sormak için, 
Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümü, düşünce özgürlüğünün hakim kılınması için,
Ülkemizde ve Ortadoğu’da emperyalist saldırganlığa son vermek için,
Kadına yönelik şiddetin engellenmesi, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesi için,
Kadına yüklenen çocuk, hasta, yaşlı bakımı ve ev işleri gibi cinsiyetçi iş bölümünün ortadan kalkması, kadının görünmeyen ev içi emeğinin görünür kılınması için,
Zorunlu din dersi dayatmasına; farklı inanç ve kültürlerin dışlanmasına, eğitimde her türlü ırkçı, gerici, cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamaya son verilmesi için,
Parasız Sağlık ve Parasız Eğitim Hakkı için,
Bilimsel, Laik, Demokratik ve Anadilinde eğitim hakkı için,
Çocuk istismarının yaşandığı ve yasadışı olarak açılan vakıf evlerinin kapısına kilit vurulması, evleri açan vakıf ve derneklerin kapatılması, Ensar Vakfı davasının takipçisi olmak için,
Doğal yaşamın korunması, dağıma, suyuma, ağacıma, ormanıma dokunma demek için,
Özgür ve demokratik bir ülkede eşit ve kardeşçe yaşayacağımız, geleceği bugünden kuralım, barış mücadelemizi yükseltelim!
,
Şimdi eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için bize reva görülen açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe, savaşa ve sömürüye karşı, geleceğimize sahip çıkmaya;

Sömürüye, Yoksulluğa, Faşizme, Gericiliğe, Emperyalizme Karşı Birlikte Mücadeleyi Büyütmek için; Tüm Halkımızı, 1 Mayıs 2017 Pazartesi Günü - Saat: 15.00’de Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu ASKİ Şantiyesi Önünden Başlayacak Yürüyüşlü Mitinge Davet Ediyoruz.

DİSK - KESK - TMMOB - ADANA TABİP ODASI - ADANA BAROSU

 

1 Mayıs Tertip Komitesi Adına
Ahmet KARAGÖZ

23 Nisan Sadece Törensel Kutlamalarla Geçiştirilmemeli, Çocukların Yaşadığı Ağır Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmelidir!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 97. yılı kutlanıyor. Emperyalizme karşı ağır bedeller ödenerek kazanılan bağımsızlığın ardından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan, geleceğin teminatı olarak görülen çocuklara armağan edilmiş olmasına rağmen, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda çocuklar için kutlanacak bir “bayram” ortamından bahsetmek mümkün değildir.

Görüntünün olası içeriği: yazı
Türkiye, yıllardır dünyanın tek çocuk bayramını kutlamakla övünürken, ülkemizde çocukların yaşadığı ağır sorunlar, evde, okulda ve sokakta karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unu çocuklar oluşturmaktadır. Çocukların fiziksel, zihinsel, eğitsel, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine zarar veren uygulamaların her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde çocuklara yönelik şiddet ve istismar son 15 yıl içinde katlanarak artmıştır. En dikkat çekici artışın “Çocuğa yönelik cinsel istismar” vakalarında yaşanmış olması dikkat çekicidir. Hedefinde çocukların olduğu şiddet ve istismar vakalarının belirgin bir şekilde arttığı, çocuklarımıza her açıdan karanlık bir geleceğin vaat edildiği koşullarda 23 Nisan’ın “Çocuk bayramı” olarak kutlanmasının ne kadar mümkün olduğu tartışmalıdır.


OECD’nin PISA 2015’e katılan öğrenciler arasında yaptığı “yaşam memnuniyeti” araştırmasına göre, 28 OECD ülkesi içinde ‘yaşam memnuniyeti’ sıralamasında 10 üzerinden 6.12 puanla son sırada yer almıştır. Türkiye’deki öğrenciler, yaşam memnuniyeti dışında, eğitim sisteminin merkezinde yer alan sınavlara yönelik ‘sınav kaygısı’nda da son sıralarda yer almıştır.
Siyasi iktidar çocuklarımıza, nüfusun büyük bölümünün yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı ve geleceksizlik kıskacına alındığı, eğitimde dinselleştirme ve ticarileştirme uygulamalarının arttığı, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkının yok sayıldığı, çocuk işçiliğinin ve çocuklara yönelik istismar vakalarının sürekli arttığı bir ülke vaat etmektedir.
Bugünkü Türkiye tablosunun çocuklarımıza vaat ettiği geleceğin ne kadar tehlikeli ve karanlık olduğunu son dönemde çocuklarımıza yönelik olarak işlenen suçlara ve bu suçlar karşısında siyasi iktidarın ve arkasındaki güçlerin utanç verici tutumlarına bakarak görmek mümkündür. Siyasi iktidar, çocuklarımızı eğitim biliminin evrensel ilkeleri üzerinden değil, dini kural ve referanslara göre yetiştirildiği; düşünen, eleştiren, sorgulayan değil; düşünmeden, sorgulamadan tamamen “itaat” kültürü ile yetişen bir nesil ve gelecek vaat etmektedir.
Türkiye’de çocuk işgücü sürekli artmakta, eğitim çağındaki çocuklarımız okumak yerine tarlada, sanayi sitelerinde son derece sağlıksız, ilkel koşullarda çalışmaya ve yaşamaya zorlanmaktadır. Çocuk işçiliğinin her geçen yıl artması, mülteci çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalar, çocukların en temel yaşam ve eğitim hakkının tehdit altında olmasının hiçbir insani açıklaması yoktur. Türkiye’de yaşayan çocukların bugünü ve geleceği için en büyük tehdit, yaşamlarının henüz başlarında olmalarına rağmen, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, bu kadar çok acı ve sorunla yaşamak zorunda bırakılmış olmalarıdır.


Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 22 yıl önce taraf olan Türkiye, sözleşmenin çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı, katılım hakkı, ayrım gözetmeme, güvenli bir ortamda büyüme hakkı şeklinde temel ilkeler üzerinden belirlenen yükümlüklerinin büyük bölümünü yerine getirmemekte ısrar etmektedir. Oysa sözleşme, devletlere, çocuk haklarına saygı duymaya davet etmekte, bu hakların korunmasına yönelik pozitif ve bu hakların ihlal edilmemesi için de negatif yükümlülük getirmektedir. Çocukların yaşam hakkını savunmak ve çocuklara yönelik hak ihlalleri ile mücadele etmek, en temel ve insani sorumluluktur.


Türkiye’de çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı vahim tablonun değişmesi, bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı otoriter bir ülkede değil, kutuplaşmanın olmadığı, inanç, kimlik ve mezhep ayrımcılığına dayanmayan, gerçekten laik ve demokratik bir ülke mücadelesinin güçlenmesiyle mümkündür.
Başta çocuklarımız olmak üzere, herkes için eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu, tüm çocukların eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, çocukların hiçbir tehlike ve tehdide maruz kalmadan, gelecek kaygısı duymadan sağlıklı ve güvenli bir ortamda çocukluğunu yaşayabildiği bir Türkiye hepimizin ortak özlemidir.
Eğitim Sen olarak, çocukların karşı karşıya olduğu tüm tehditler ve yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz…

Bireysel Değil, Kamusal Emeklilik!

Zorunlu Bireysel Emeklik’ten çıkma dilekçisi 
………………………………………………… EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİNE
…….........…..
6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. Maddesi uyarınca zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiğim bilgisi .… /.… / 2017 tarihinde tarafıma iletilmiştir
Aynı kanun maddesine göre sahip olduğum cayma hakkımı kullanarak otomatik bireysel emeklilik siteminden çıkmak istiyorum.
Bu kapsamda adıma düzenlenen sözleşmenin feshedilerek, yapılan kesintiler ve varsa yatırım gelirlerinin yasal süresi içerisinde tarafıma iadesini talep ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…. /…. / 2017
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No :
Çalıştığı Kurum: 
IBAN :
Adres :
e-posta :
Telefon :

Otomatik alternatif metin yok.

Otomatik alternatif metin yok.

Otomatik alternatif metin yok.

Otomatik alternatif metin yok.

 Üyelerimizin Sandık Kurulu Görevlerine Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz 

Değerli basın, değerli kamuoyuna
Referanduma sayılı günler kala seçimlerin şeffaflığına ve güvenirliğine dair tartışmalar ve kaygılar yoğunlaşmaktadır. OHAL koşullarında anayasa değişikliğine gitmek başlı başına bir kaygı yaratmakla birlikte yaşanan kimi gelişmeler de bu kaygıların tuzu ve biberi olmaktadır.
Son olarak ilimizde yaşanan bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve edindiğimiz bilgilere göre benzer gelişmeler diğer illerde de olmaktadır. Seyhan, Çukurova, Yüreğir gibi Adana ili Merkez ilçelerinde görev yapan 44 sandık kurulu başkanının görevi, AKP Seçim İşleri Başkanlığının şikayeti sonucu iptal edilmiştir. Bu 44 kişinin çoğunluğunu KESK üye ve yöneticileri oluşturmaktadır.
Her şeyden önce belirtmeliyiz ki arkadaşlarımızın, sandık kurulu başkanı olamayacaklarına yönelik ithamı kabul etmeleri mümkün değildir ve arkadaşlarımız görevlerinin iptal edilmesine karşı îl Seçim Kuruluna itiraz etmişlerdir.

Görüntünün olası içeriği: 9 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan
Değerli basın, bizler adaleti ve hukuku salt kendimiz için değil herkes için talep edecek şekilde demokrasiyi özümsemiş bir geleneğin savunucularıyız. Referandum kampanyalarına, referandum vaatlerine ciddi itirazlarımız olmakla birlikte bizler aynı zamanda sandıktan çıkacak iradenin mutlak savunucularıyız. Kendileri söz konusu olduğunda seçilmişligin kutsallığına sığınırken başka seçilmişleri görevlerinden "bal gibi de alırım" diyen bir yaklaşımın uzaktan yakından bizimle bağdaşırlıgj yoktur.
Bizler gerek oy kullanma süresinde gerek sandıktan çıkan sonucu tutanağa geçirmek esnasında demokrasinin öngördüğü ve yasaların emrettiği şekilde davranmakla mükellef kamu görevlileriyiz ve birçok kereler bu görevi ifa etmiş insanlarız. Eğer AKP il örgütü, kendinden menkul niyet okumasıyla seçim görevinde taraflı davranacağımızı, usulsüzlük yapacağımızı iddia ediyorsa boş yere kaygılanmaktadır. Çünkü AKP iktidarı, her sandıkta yedeğiyle beraber partili üye görevlendirmesi yapmıştır. Ve bu görevlendirmeler üzerinden denetimlerini rahatlıkla yapabilecektir. Ankara katliamı sonrasında canlı bombaların bilindiğini ancak eyleme geçmeden yakalanmalarının yasal olmadığını açıklayan AKP iktidarın, söz konusu KESK üyelerinin seçim görevi olunca her ne hikmetse daha onlar suç işlemeden görevden alınmasını sağlamıştır
İradesini ^Hayır" diye açıklamak bir suç ya da taraflı davranmanın göstergesi ise "Evet" diye açıklamak da ayını şekilde bir taraf ya da suç göstergesi olmalıdır. Kaldı ki anayasa değişikliği gibi toplumun her bireyini ilgilendiren bir konuda herkesin irade beyan etmesi demokrasinin bir gereğidir. Tüm toplum olarak tanışıp konuşacağız ki sonuca en sağlıklı şekilde varalım.

Görüntünün olası içeriği: 11 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan
Şimdi huzurlarınızda soruyoruz: AKP il ve ilçe örgütlerinin sandık kurullarına önerdiği kamu görevlilerinin tamamı Memur Sen üye ve yöneticisi değil midir? Ve yandaşlığıyla bugünlere gelen Memur Sen, iradesini "evet" diye açıklamamış mıdır? Hal böyleyken kaç tane Memur Sen üyesinin görevi iptal edilmiştir? Yoksa usulsüzlük yapmak ya da taraflı davranmak sadece "Hayır" diyenlerin mi fıtratında vardır?
AKP, kendi çalıp kendi oynayacağı bir seçim atmosferi arzulamaktadır. Kendisi gibi düşünmeyen, iradesini "Evet" diye açıklamayan her kesimi terörist diye ilan etmesinin ve KESK üyelerini kamusal alandan uzaklaştırmak istemesinin altında yatan temel niyet budur.
KESK gücünü fiili ve meşru mücadelesinden almaktadır. KESK, kamuda yaratılmak istenen parti memurluğuna karşı mücadele etmektedir KESK, ülkemizin KHK rejimiyle yönetilmek istenmesine, güçler ayrılığı gibi demokrasinin olmazsa olmaz ilkesinin tek bir kişinin iradesine hapsedilmek istenmesine karşı 16 Nisan tarihinde de her bir üyesi, yöneticisiyle sandığa ve demokrasiye sahip çıkacaktır. Yaşasın demokrasi mücadelemizi
KESK Adana Şubeler Platformu Adına
Cemil ÖZEN
Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri

KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU OLARAK 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ NEDENİYLE ADANA BAROMUZU ZİYARET EDEREK BARO BAŞKANIMIZ SAYIN VELİ KÜÇÜK ȘAHSINDA AVUKATLARIMIZIN GÜNÜNÜ KUTLAYARAK GÜNCEL KONULARLA İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİNDE BULUNDUK.

Görüntünün olası içeriği: 10 kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve iç mekan